Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực kết hôn/ chung sống với bạn đời sau đó định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức

Frauenhand mit Ehering in Männerhand

Eheschließung, © colourbox

Bài viết

Để xin cấp thị thực đề nghị Quy vị nộp những giấy tờ sau:

Đề nghị Quý vị nộp bản gốc và hai bản photo những giấy tờ sau. Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

 • Chứng nhận đã nộp hồ sơ đăng ký kết hôn
  Chứng nhận của Phòng hộ tịch Đức về việc đã nộp hồ sơ đăng ký kết hôn theo khoản 4 điều 13 Luật Hộ tịch
  Chứng nhận phải có ghi chú của cán bộ hộ tịch là đã xác định được các điều kiện kết hôn đã được đáp ứng. Thông thường chứng nhận này có thể được cấp chỉ sau khi tòa án cấp bang có thẩm quyền đồng ý cho miễn nộp chứng nhận có khả năng kết hôn.
 • Chứng nhận chỗ ở của người đính hôn bên Đức
  v/d giấy chứng nhận đăng ký hộ tịch (không cũ hơn 6 tháng)
 • Photo hộ chiếu hoặc chứng minh thư của người đính hôn sống ở Đức.
  Đối với người không phải là công dân Đức/công dân EU đề nghị nộp cả photo giấy phép cư trú
 • Chứng minh trình độ tiếng Đức đơn giản
  Về nguyên tắc chứng minh bằng chứng chỉ hiện tại về tiếng Đức bậc A1 theo „Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu“. Xem thông tin chi tiết về việc này trong hướng dẫn „Yêu cầu về tiếng Đức trong trường hợp đoàn tụ gia đình với vợ /chồng“.
 • Bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực
  Chỉ nộp chứng nhận bảo hiểm này, nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho người xin thị thực.

Lưu ý quan trọng:

 • Không phải trình giấy cam kết bảo lãnh (Verpflichtungserklärung) khi nộp hồ sơ xin cấp thị thực.
 • Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin trong hướng dẫn này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Cơ quan đại diện ngoại giao tại thời điểm ban hành. Không thể căn cứ vào hướng dẫn này để đưa ra khiếu nại pháp lý.

Các nội dung tiếp theo

Vợ/chồng là người nước ngoài muốn chuyển sang Đức phải chứng minh có trình độ tiếng Đức đơn giản ngay từ khi xin thị thực tại nước mình. Lý do: Ngay từ khi mới sang Đức Quý vị ít nhất cần phải hiểu…

Hướng dẫn chứng minh trình độ tiếng Đức đơn giản khi xin thị thực đi đoàn tụ gia đình với vợ/chồng

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang