Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực dành cho người nhập cảnh với mục đích tự kinh doanh

null

null, © Colourbox

Bài viết

Những giấy tờ cần nộp trong thủ tục xin cấp thị thực:

Đề nghị Quý vị nộp bản gốc và một bản photo không công chứng những giấy tờ sau. Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành một bộ hồ sơ đầy đủ. Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc sau khi xét duyệt xong hồ sơ.

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

1. Tờ khai xin cấp thị thực quốc gia (thị thực dài hạn), được khai đầy đủ và có chữ ký của người nộp đơn (tờ khai trực tuyến „Videx“ ) Link.

2. Hai ảnh hộ chiếu sinh trắc học, cỡ 45 mm x 35mm ( Hướng dẫn về ảnh chụp xin cấp thị thực PDF / 554 KB ). Đề nghị Quý vị dán 1 ảnh vào tờ khai xin cấp thị thực và nộp 1 ảnh để rời.

3. Hộ chiếu có giá trị (hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu được công nhận).

4. Kế hoạch kinh doanh

Bản mô tả chi tiết và có cấu trúc về ý tưởng kinh doanh. Bản mô tả phải chứa đựng các nội dung sau đây và có tài liệu phù hợp để chứng minh:

  • Dự báo nhu cầu vốn và kế hoạch tài chính
  • Giới thiệu sơ lược về công ty
  • Chiến lược tiếp thị
  • Dự toán kinh doanh
  • Trong trường hợp nhất định: Thông tin về số lượng việc làm mà doanh nghiệp có thể tạo ra và / hoặc số lượng học sinh học nghề mà doanh nghiệp có thể tiếp nhận.
  • Giải trình về những ảnh hưởng tích cực của dự án trong các lĩnh vực đổi mới và nghiên cứu.

5. Trích lục đăng ký kinh doanh tại Đức

Trong đó phải nêu doanh nghiệp có bao nhiêu cổ đông và ai được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành.

6. Bản lý lịch tự khai

7. Bằng cấp chuyên môn

Ví dụ: chứng chỉ, bằng đại học (kèm theo bảng kết quả học tập), xác nhận công tác, chứng chỉ ngoại ngữ. Phải trình bản chính của tất cả những giấy tờ này kèm theo bản dịch công chứng sang tiếng Đức.

8. Trong trường hợp nhất định có thể phải nộp bằng chứng về việc có lương hưu hợp lý

Người có trình độ chuyên môn lần đầu tiên xin cấp giấy phép cư trú theo điều 18b khoản 1 Luật Cư trú Đức và tại thời điểm được cấp đã tròn 45 tuổi, nếu không được xác định là trường hợp ngoại lệ thì phải chứng minh được nhận mức lương bằng 55% mức lương trần đóng bảo hiểm hưu trí của Đức (mức của năm 2023: là 4.015 Euro một tháng/ 48.180 Euro một năm) hoặc chứng minh có lương hưu hợp lý.

9. Chứng nhận có đủ bảo hiểm y tế để nhập cảnh, cho thời gian tối thiểu 3 tháng kể từ ngày nhập cảnh mong muốn.

Ngoài những giấy tờ nêu trên, Cơ quan đại diện CHLB Đức có quyền yêu cầu người nộp đơn bổ sung thêm các giấy tờ hoặc thông tin khác nếu cần thiết.

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin trong hướng dẫn này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Cơ quan đại diện ngoại giao tại thời điểm ban hành. Không thể căn cứ vào hướng dẫn này để đưa ra khiếu nại pháp lý.

Quay về đầu trang