Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực dành cho nhà khoa học, nhà nghiên cứu

null

null, © Colourbox

Bài viết

Xin lưu ý: Việc tiếp nhận loại hồ sơ xin cấp thị thực này đã được chuyển giao cho công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài VFS Global! Quý vị có thể xem thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Việt về các dịch vụ của VFS Global, địa chỉ các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực và cách đặt lịch hẹn nộp hồ sơ trên trang web của Công ty VFS Global tại liên kết sau: Link

Hướng dẫn dưới đây áp dụng cho:

  • Nhà khoa học từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và giảng dạy hoặc cơ sở nghiên cứu và phát triển sang làm công việc nghiên cứu khoa học;
  • Nhà khoa học là khách mời, kỹ sư và kỹ thuật viên trong nhóm nghiên cứu của nhà khoa học là khách mời, trợ lý khoa học sang làm việc theo lời mời của một trường đại học hoặc cơ sở nghiên cứu công lập hoạt động chủ yếu bằng ngân sách nhà nước hoặc cơ sở nghiên cứu dưới hình thức doanh nghiệp nhà nước;
  • Nhà nghiên cứu, nếu có thể trình văn bản công nhận cơ sở nghiên cứu do Cơ quan Di cư và Người lánh nạn liên bang Đức (BAMF) cấp và văn bản thỏa thuận tiếp nhận giữa cơ sở nghiên cứu và nhà nghiên cứu.

Đối với trường hợp lưu trú trên 1 năm thì về nguyên tắc có thể đón vợ/chồng và/hoặc con dưới tuổi thành niên sang đoàn tụ gia đình nếu chứng minh được có đủ chỗ ở và nguồn tài chính bổ sung để trả chi phí sinh hoạt cho gia đình. Quý vị vui lòng xem bản hướng dẫn xin cấp thị thực đi đoàn tụ gia đình để biết thêm thông tin.

Những giấy tờ cần nộp trong thủ tục xin cấp thị thực:

Đề nghị Quý vị nộp bản gốc và một bản photo không công chứng những giấy tờ sau. Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành một bộ hồ sơ đầy đủ. Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc sau khi xét duyệt xong hồ sơ.

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch ra tiếng Đức tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

1. Tờ khai xin cấp thị thực quốc gia (thị thực dài hạn), được khai đầy đủ và có chữ ký của người nộp đơn (tờ khai trực tuyến „Videx“ ) Link.

2. Hai ảnh hộ chiếu sinh trắc học, cỡ 45 mm x 35mm ( Hướng dẫn về ảnh chụp xin cấp thị thực PDF / 554 KB ). Đề nghị Quý vị dán 1 ảnh vào tờ khai xin cấp thị thực và nộp 1 ảnh để rời.

3. Hộ chiếu có giá trị (hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu được công nhận) còn ít nhất 2 trang trống. Quý vị cần lưu ý: thời hạn của hộ chiếu phải vượt quá thời hạn của thị thực ít nhất 3 tháng.

4. Bản chính văn bản thỏa thuận tiếp nhận có chữ ký (xin xem mẫu tại đây Link) hoặc bản chính hợp đồng với cơ sở nghiên cứu/trường đại học Đức.

Hợp đồng phải có những thông tin sau:

  • Loại hình công việc nghiên cứu khoa học
  • Vị trí việc làm
  • Thời gian lưu trú
  • Chi trả cho việc lưu trú (mức lương hoặc mức học bổng và nguồn học bổng)
  • Tổ chức đứng ra mời

Trong trường hợp nhất định có thể phải nộp văn bản công nhận cơ sở nghiên cứu do Cơ quan Di cư và Người lánh nạn liên bang Đức (BAMF) cấp.

5. Bằng cấp chuyên môn: bằng tiến sĩ hoặc bằng đại học, mà với bằng đó người nộp đơn có thể tiếp cận các chương trình tiến sĩ.

6. Văn bản cam kết chi trả các chi phí phát sinh trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc thỏa thuận tiếp nhận mà các cơ quan công quyền phải gánh chịu – Có thể miễn nộp nếu hoạt động của cơ sở nghiên cứu chủ yếu được tài trợ từ ngân sách công hoặc có lợi ích công cộng đặc biệt. 

7. Bằng chứng về việc có đủ khả năng tài chính: thỏa thuận tiếp nhận/hợp đồng, tài khoản phong tỏa hoặc học bổng.

Nếu không thiết lập quan hệ lao động thì trong thời gian lưu trú tại Đức người nộp đơn phải có ít nhất 1.027 Euro mỗi tháng. Có thể chứng minh tài chính bằng cách nộp thỏa thuận tiếp nhận/hợp đồng. Trong trường hợp có kế hoạch thiết lập quan hệ lao động thì phải chứng minh rằng lương nhận được ít nhất phải bằng mức lương tối thiểu theo luật định (từ tháng 01/2023 là 2.080 Euro trước thuế). Khi nộp hồ sơ xin cấp thị thực, người nộp đơn phải chứng minh tài chính cho toàn bộ thời gian lưu trú.

8. Chứng nhận có đủ bảo hiểm y tế để nhập cảnh

Ngoài những giấy tờ nêu trên, Cơ quan đại diện CHLB Đức có quyền yêu cầu người nộp đơn bổ sung thêm các giấy tờ hoặc thông tin khác nếu cần thiết.

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin trong hướng dẫn này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Cơ quan đại diện ngoại giao tại thời điểm ban hành. Không thể căn cứ vào hướng dẫn này để đưa ra khiếu nại pháp lý.

Quay về đầu trang