Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực cho việc tham gia chương trình tình nguyện

Federal Voluntary Service in a hospital

Federal Voluntary Service in a hospital, © dpa

Bài viết

Công dân nước ngoài có thể tham gia chương trình tình nguyện tại Đức với các điều kiện sau:

 • Độ tuổi: Đến 27 tuổi nếu tham gia chương trình „Năm tình nguyện xã hội“ (Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ) hoặc chương trình „Năm tình nguyện sinh thái“ (Freiwilliges Ökologisches Jahr - FÖJ); Không giới hạn độ tuổi đối với người tham gia „Chương trình tình nguyện liên bang“ (Bundesfreiwilligendienst - BFD).
 • Trình độ ngôn ngữ: Có kiến ​​thức tiếng Đức cơ bản (trình độ A1)
 • Mục đích của việc tham gia chương trình: Thu thập kỹ năng, hoạt động cộng đồng, cởi mở về văn hóa
 • Thời gian: Từ 6 đến 24 tháng, thường là một năm
 • Chi phí sinh hoạt: Hợp đồng / Văn bản thỏa thuận với thông tin về tiền tiêu vặt, nơi ở, ăn uống, bảo hiểm xã hội

Quý vị có thể xem thông tin về các chương trình tình nguyện trên các trang web sau:

Những giấy tờ cần nộp trong thủ tục xin cấp thị thực:

Đề nghị Quý vị nộp bản gốc và một bản photo không công chứng những giấy tờ sau. Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành một bộ hồ sơ đầy đủ. Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc sau khi xét duyệt xong hồ sơ.

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tiếng Đức tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

 1. Tờ khai xin cấp thị thực quốc gia (thị thực dài hạn), được khai đầy đủ và có chữ ký của người nộp đơn (Online-Antragsformular „VIDEX“: Link).
 2. Hai ảnh hộ chiếu sinh trắc học, cỡ 45 mm x 35mm (Hướng dẫn về ảnh chụp xin cấp thị thực Fotomustertafel: Link). Đề nghị Quý vị dán 1 ảnh vào tờ khai xin cấp thị thực và nộp 1 ảnh để rời.
 3. Hộ chiếu có giá trị (hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu được công nhận).
 4. Lý lịch theo trình tự thời gian liên tục bằng tiếng Đức.
 5. Bản viết lý giải động cơ với thông tin về triển vọng nghề nghiệp của Quý vị sau khi tham gia chương trình tình nguyện.
 6. Bản gốc hợp đồng/văn bản thỏa thuận về việc tham gia chương trình tình nguyện tại Đức.

Lưu ý với trường hợp tham gia „Chương trình tình nguyện liên bang“ (Bundesfreiwilligendienst - BFD): Hợp đồng phải có chữ ký của quý vị, của đại diện Cơ quan Liên bang về Gia đình và Nhiệm vụ xã hội (BAFzA), đại diện Cơ sở tiếp nhận tình nguyện viên (Einsatzstelle), đại diện Trung tâm hỗ trợ và bồi dưỡng tình nguyện viên (Zentralstelle) và (nếu có) đại diện Tổ chức giới thiệu tình nguyện viên (Träger).  

Lưu ý với trường hợp tham gia chương trình „Năm tình nguyện xã hội“ (Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ) hoặc chương trình „Năm tình nguyện sinh thái“ (Freiwilliges Ökologisches Jahr - FÖJ): Hợp đồng phải có chữ ký của quý vị, của đại diện Tổ chức giới thiệu tình nguyện viên (Träger) và (nếu có) đại diện Cơ sở tiếp nhận tình nguyện viên (Einsatzstelle).

7. Nếu trong hợp đồng hoặc xác nhận của Cơ sở tiếp nhận tình nguyện viên không có thông tin về việc ăn ở của quý vị, thì quý vị cần nộp bổ sung giấy tờ chứng minh đảm bảo chi phí sinh hoạt (ví dụ: tài khoản phong tỏa).

8. Nếu quý vị không có kiến ​​thức tiếng Đức cơ bản thì quý vị phải nộp xác nhận của Cơ sở tiếp nhận tình nguyện viên/Tổ chức giới thiệu tình nguyện viên về việc tạm thời không yêu cầu quý vị phải có kiến thức tiếng Đức và quý vị có thể trang bị kiến thức tiếng Đức bằng cách tham gia khóa học tiếng Đức sau khi nhập cảnh. 

Chứng minh trình độ ngôn ngữ: Về nguyên tắc để chứng minh kiến ​​thức cơ bản về tiếng Đức phải nộp chứng chỉ tiếng Đức bậc A1, ngoại trừ trường hợp ngoại lệ, ví dụ: người rõ ràng nói được thông thạo tiếng Đức.

9. Chứng nhận có đủ bảo hiểm y tế tại Đức

Cơ quan đại diện CHLB Đức có quyền yêu cầu người nộp đơn trình thêm các giấy tờ khác nếu cần thiết.

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin trong hướng dẫn này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Cơ quan đại diện ngoại giao tại thời điểm ban hành. Không thể căn cứ vào hướng dẫn này để đưa ra khiếu nại pháp lý.

Quay về đầu trang