Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thông tin chung về lương hưu

Pension

Pension, © Colourbox

Bài viết

Nhiều người ở Việt Nam nhận lương hưu từ Đức.

Nhiều người ở Việt Nam nhận lương hưu từ Đức. Tuy nhiên, lương hưu không phải do Đại sứ quán trả mà do các quỹ hưu trí khác nhau của Đức trả. Các quỹ hưu trí thường ủy quyền cho ngân hàng thực hiện việc trả lương hưu hằng tháng. Đại sứ quán không có thẩm quyền gửi và phân phát phiếu chi lương hưu/phiếu chi bồi thường và cũng không thể tư vấn về các vấn đề lương hưu hoặc chi trả lương hưu.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với quỹ hưu trí có thẩm quyền.

Xin lưu ý rằng, khi hỏi thông tin, cho dù trên Internet hay tại Đại sứ quán, quý vị luôn phải cung cấp tên của quỹ hưu trí và số bảo hiểm hưu trí của quý vị.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc chi trả lương hưu, vui lòng liên hệ trực tiếp với quỹ hưu trí của quý vị, ví dụ: qua trang web của họ:

Bảo hiểm hưu trí Đức/Quỹ hưu trí: Link

Thông báo gửi từ nước ngoài: Link

Quay về đầu trang