Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thẩm quyền đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Eheringe

Wedding ring , computer generated image. 3d render., © colourbox

Bài viết

Theo điều 13 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, việc kết hôn được đăng ký tại cơ quan hộ tịch không đúng thẩm quyền có thể không có hiệu lực.

Do vậy việc đăng ký kết hôn tại cơ quan hộ tịch đúng thẩm quyền là đặc biệt quan trọng. Thẩm quyền đăng ký kết hôn được quy định như sau:

Nếu cả hai bên nam nữ là người Việt Nam cư trú tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi cư trú của một trong hai bên có thẩm quyền đăng ký kết hôn.

Đối với trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài, tức là một trong hai bên nam nữ là người nước ngoài, công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì thẩm quyền đăng ký kết hôn được quy định như sau:

Từ ngày 31/12/2015 trở về trước: Sở Tư pháp (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Trường hợp ngoại lệ:

Những người chỉ lưu trú có thời hạn tại nước ngoài, ví dụ: sinh viên đi du học tại nước ngoài, nhân viên của công ty Việt Nam được cử đi làm việc có thời hạn tại chi nhánh của công ty ở nước ngoài (ví dụ: Vietnam Airlines) có thể kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường.

Từ ngày 01/01/2016: Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Trường hợp ngoại lệ: Không

Lưu ý quan trọng: Các bản dịch sang tiếng Đức, đặc biệt phần dịch tên của cơ quan cấp giấy tờ không phải lúc nào cũng chính xác. Quý vị cần chú ý tên tiếng Việt của cơ quan cấp giấy tờ.

Tất cả thông tin trong bản hướng dẫn này dựa trên kiến thức và đánh giá của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán tại thời điểm soạn thảo. Không thể đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin, đặc biệt do những thay đổi xảy ra sau đó.

Quay về đầu trang