Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Lịch hẹn cho các dịch vụ lãnh sự và thị thực tại Đại sứ quán Đức

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Đại sứ quán Đức Hà Nội, © Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Bài viết

Loại dịch vụ

Thời gian
Nơi làm thủ tục/ nơi đặt hẹn

Xin chứng nhận lãnh sự, công chứng bản sao và chứng thực chữ ký

Thứ Hai, Thứ Tư

từ 09.00 – 10.00 giờ

Không cần đặt lịch hẹn


Quầy số 5

Công chứng chữ ký để mở tài khoản phong tỏa (đối với sinh viên)

Thứ Hai đến Thứ Năm

Đặt lịch hẹn qua Website của Đại sứ quán

www.vietnam.diplo.de

Quầy số 5

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư từ 08.00-09.00 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

Quầy số 5

Xin Thị thực đi ngắn hạn

 („Thị thực Schengen“)

Chỉ có thể đặt lịch hẹn trực tuyến.

Có thể đặt lịch hẹn bất kỳ khi nào thông qua VFS Global

Cũng có thể đặt lịch hẹn qua Đại sứ quán Đức, tuy nhiên số lượng lịch hẹn hạn chếhttps://vfsglobal.com/Germany/Vietnam/


www.vietnam.diplo.de

Xin Thị thực đi dài hạn

Đặt lịch hẹn qua E-Mail

Xem thêm hướng dẫn trên Website

www.vietnam.diplo.de
Xin cấp Hộ chiếu Đức

Thứ Năm và Thứ Sáu

08.30-09.30 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

Trường hợp bị mất hộ chiếu:

Thứ Hai đến Thứ Sáu

từ 08.30-10.30 giờ

www.vietnam.diplo.de
Nhận kết quả hồ sơ xin cấp hộ chiếu Đức

Thứ Hai đến Thứ Sáu

từ 09.00-10.00 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

Quầy số 5

Các vấn đề liên quan đến Hộ tịch

(Xin cấp Giấy khai sinh, Đăng ký kết hôn, Nhận cha con của Đức v.v.)

Thừa kế

Các vấn đề liên quan đến Quốc tịch

Đặt lịch hẹn qua E-Mail
visa@hano.diplo.de

Địa chỉ:

Phòng Lãnh sự

29 Trần Phú

Hà Nội


Điện thoại

024-3267 3335

Fax:

024-3843 9969

E-Mail:

visa@hano.diplo.de


Quay về đầu trang