Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Mẫu thư phản hồi về rào cản của trang web

Báo cáo rào cản!

Tại đây Quý vị có thể thông báo cho chúng tôi về các sai sót liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu về việc đảm bảo không có rào cản.

Quý vị vui lòng sử dụng mục liên hệ dưới đây.

Đề nghị Quý vị cung cấp thông tin liên lạc và mô tả chi tiết nhất có thể trong mục liên hệ dưới đây các rào cản mà Quý vị gặp phải. Địa chỉ chính xác của trang web nơi Quý vị phát hiện rào cản sẽ được tự động gửi kèm.

Quý vị cũng có thể báo cáo rào cản qua điện thoại dành cho người khiếm thính, thông tin chi tiết (bằng tiếng Đức) có tại đây. Quý vị lưu ý dịch vụ trả lời qua điện thoại dành cho người khiếm thính được thực hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu của Đức.

Thông tin (liên lạc?) của Quý vị:

Bảo vệ dữ liệu*
Quay về đầu trang