Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Luật của Đức về Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng được áp dụng từ ngày 01/01/2023 – Việt Nam phải tìm hiểu những điều gì?

Welcome Speech by German Ambassador to Vietnam Dr. Guido Hildner

Welcome Speech by German Ambassador to Vietnam Dr. Guido Hildner, © GIZ

22.07.2022 - Thông cáo báo chí
Participants at the Joint Hight-Level Event by German Embassy, ILO & GIZ
Participants at the Joint Hight-Level Event by German Embassy, ILO & GIZ© GIZ

Ngày 20/7/2022 vừa qua, một cuộc Hội thảo được tổ chức tại Đại sứ quán Đức và đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Trong hội thảo này Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, cùng với ILO và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), đã thông báo về Luật của Đức về Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và những tác động của nó đối với các doanh nghiệp Việt Nam là một phần trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Đức. Trong số những người tham dự có đại diện của các bộ chuyên ngành, giới kinh tế, các hiệp hội của bên sử dụng lao động và của người lao động, các tổ chức của Liên hiệp quốc và giới khoa học.

Panel conversation on Policy perspectives on the law of the two leading German Ministries
Panel conversation on Policy perspectives on the law of the two leading German Ministries© GIZ

Mục tiêu của Đạo luật này là từ năm 2023 cải thiện công tác bảo vệ các quyền con người trong chuỗi cung ứng toàn cầu và ngăn chặn ví dụ như tình trạng lao động trẻ em và cưỡng bức lao động, cấm những chất có hại cho con người và môi trường. Nhưng chống phân biệt đối xử, trả lương đủ sống và thời gian làm việc đúng mức cũng là trọng tâm của Đạo luật. Đạo luật này yêu cầu các doanh nghiệp Đức xây dựng một cơ chế quản lý rủi ro hiệu quả và phù hợp cho các chuỗi cung ứng của mình và lồng ghép cơ chế đó vào tất cả những chu trình sản xuất, kinh doanh quan trọng. Quản lý rủi ro được coi là có hiệu quả, nếu nhận biết, phòng ngừa, giảm thiểu hoặc chấm dứt được những rủi ro đối với các quyền con người và môi trường.

Các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng có thể bị tác động gián tiếp, nếu họ là một phần của chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp Đức là doanh nghiệp phải chú trọng đến Luật nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Input by Ms. Tran Thi Lan Anh, General Secretary, Vietnam Chamber of Industry & Commerce (VCCI)
Input by Ms. Tran Thi Lan Anh, General Secretary, Vietnam Chamber of Industry & Commerce (VCCI)© GIZ

Phần thứ nhất của hội thảo đã giới thiệu Đạo luật này và đề cập đến những bối cảnh của nó. Ngay trong phần thứ hai đã trao đổi với các doanh nghiệp và hiệp hội từ các ngành khác nhau về những kinh nghiệp và mong muốn của họ đối với việc quản lý bền vững chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội thảo cũng đã nhấn mạnh những chương trình hỗ trợ và trợ giúp đa dạng của các tổ chức hợp tác quốc tế như ILO, GIZ và UNDP về việc kiến tạo hoạt động doanh nghiệp trong các chuỗi cung ứng ở Việt Nam thân thiện với môi trường và xã hội. Những người dự hội thảo đã rất quan tâm đến cơ sở tư vấn sẽ được thành lập trong những tháng tới tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Hà Nội với sự trợ giúp của GIZ – với một chương trình hỗ trợ toàn diện để thực thi Luật nghĩa vụ thẩm định.

TS. Guido Hildner, Đại sứ Đức tại Việt Nam:

Luật nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cũng tạo ra cho Việt Nam cơ hội về lợi thế địa điểm trên thị trường thế giới. Như thế những đạo luật mạnh mẽ về môi trường và lao động và việc thực thi hiệu quả hơn nữa có thể trở thành một lợi thế địa điểm của Việt Nam, chứ không còn chỉ là chi phí sản xuất thuận lợi nữa. Điều đó cũng cải thiện tình trạng của người lao động và môi trường ở Việt Nam.

Những thông tin khác về Luật nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cũng có trên trang web của Đại sứ quán Đức Hà Nội theo đường link

Các nội dung tiếp theo

A High Level Event in Hanoi on July 20, 2022 on the Embassy compound, in which the German Embassy Hanoi together with the ILO and the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH…

German supply chain due diligence act coming 01.01.2023-What does Vietnam need to know?

Auf großes Interesse stieß ein High Level Event in Hanoi am 20. Juli 2022 auf dem Botschaftsgelände, in dem die Deutsche Botschaft Hanoi gemeinsam mit der ILO und der Deutschen Gesellschaft für…

Deutsches Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz kommt zum 01.01.2023 – Was muss Vietnam wissen?

Quay về đầu trang