Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển HTX và luật HTX của một số quốc gia trên thế giới”

Workshop zum Thema „Internationale Erfahrungen mit der Genossenschaftsentwicklung und Genossenschaftsgesetzen/ Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển HTX và luật HTX của một số quốc gia trên thế giới”

Workshop zum Thema „Internationale Erfahrungen mit der Genossenschaftsentwicklung und Genossenschaftsgesetzen"/ Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển HTX và luật HTX của một số quốc gia trên thế giới”, © VCA

Bài viết

Ngày 18/3/2022, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với Liên đoàn HTX Raiffeisen - Cộng hòa liên bang Đức (DGRV) tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển HTX và luật HTX của một số quốc gia trên thế giới” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong số hơn 100 người tham dự có ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng các tổ chức quốc tế UNDP, ILO, Liên đoàn quốc gia HTX một số nước Châu Á và Châu Âu và Đại sứ quán tại Hà Nội.

Tại hội thảo, Ông Weert Börner, Phó Đại sứ Đại sứ quán Đức phát biểu:

Đức hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam nhằm hiện đại hóa hệ thống hợp tác xã của mình. Các chuyên gia của Đức và đặc biệt là Liên đoàn Hợp tác xã Raiffeisen với kinh nghiệm 150 năm sẵn sàng tư vấn về một số khía cạnh liên quan đến dự thảo Luật HTX sửa đổi cũng như các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và phát triển theo hướng từ dưới lên. … Quý vị hãy mạnh dạn cải cách các cấu trúc và thực tiễn hoạt động của HTX. Quý vị hãy định hướng thị trường và doanh nghiệp hơn nữa.

Thông qua Liên đoàn Hợp tác xã Raiffeisen, trong nhiều năm qua Đức đã cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) và Liên minh Hợp tác xã tỉnh (PCA) nâng cao năng lực cho các HTX, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Quay về đầu trang