Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Artikel

Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

Thẩm tra giấy tờ hộ tịch đăng ký lại theo đường công văn

Giấy ủy quyền

Thẩm quyền đăng ký kết hôn tại Việt Nam

nach oben