Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bộ phận kiểm tra học vấn (APS) tại Hà Nội

Logo of the website Study in Germany - Land of Ideas

Study in Germany - Land of Ideas, © study-in-germany.de

Artikel

Bạn muốn học đại học tại Đức? Bộ phận kiểm tra học vấn (APS) tại Đại sứ quán Đức Hà Nội sẽ thẩm tra liệu sinh viên xin du học có đáp ứng được các điều kiện cơ bản để nhập học đại học tại Đức hay không và thẩm tra các kết quả học tập, bằng cấp đã cấp tại Việt Nam.

nach oben