Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Không nhận được lương hưu

Pension

Pension, © Colourbox

Artikel

Nếu không nhận được lương hưu hằng tháng, quý vị cần liên hệ ngay lập tức với quỹ hưu trí của quý vị. Cơ quan này sẽ lập tức thông báo cho ngân hàng được ủy quyền chuyển lương hưu biết.

Khi nêu thông tin về tháng không nhận được lương hưu, xin quý vị chú ý rằng tiền lương hưu được trả trước mỗi tháng. Như vậy tiền lương hưu được trả vào đầu tháng là tiền lương hưu của tháng đó.

Cũng xin lưu ý rằng, dễ xảy ra chậm trễ do những vấn đề kỹ thuật về ngân hàng hay bưu điện và trước tiên quý vị hãy đợi xem liệu tiền lương hưu có chỉ bị tới trễ thôi hay không.

Nếu không nhận được lương hưu, quý vị cần liên hệ trực tiếp với quỹ hưu trí của quý vị, ví dụ: qua Internet.

Deutsche Rentenversicherung

Zum Rentenservice der Deutschen Post


nach oben