Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Các cơ quan đại diện Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam

Chào mừng các bạn đến với trang web của các cơ quan đại diện của CHLB Đức tại Việt Nam!

Deutsch-Vietnamesische Flaggen

28 ° C

Hanoi

2 ° C

Berlin

© dwd.de

Trang web của các cơ quan đại diện của CHLB Đức tại Việt Nam muốn tạo điều kiện cho Quý vị dễ dàng tìm kiếm những thông tin về nước Đức, quan hệ ngoại giao Đức-Việt và về các dịch vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao CHLB Đức tại Việt Nam. Ngoài ra trang Web của chúng tôi còn có nhiều đường dẫn tới các trang Web khác mà Quý vị có thể quan tâm. Quý vị cũng có thể tìm được những thông tin đó bằng tiếng Việt.

Các dịch vụ lãnh sự (Thị thực, Hộ chiếu, Luật)

Thông tin cập nhật về hoạt động của các cơ quan đại diện của CHLB Đức tại Việt Nam

Mạng xã hội

Quay về đầu trang