Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Ðức tại Tp. Hồ Chí Minh

Logo TLSQ CHLB Đức tại TP. HCM
Logo TLSQ CHLB Đức tại TP. HCM© AA

Vấn đề

Khi nào

Ở đâu

Xin cấp

Chứng nhận, Chứng thực văn bản, Hợp pháp hóa lãnh sự

thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm

không cần đặt hẹn

từ 08h30 đến 09h30


Tại quầy 1 và 2

nhận số thứ tự và chờ đến lượt

Nhận giấy tờ sau khi

Chứng nhận, Chứng thực văn bản, Hợp pháp hóa lãnh sự

thứ Hai đến thứ Sáu

từ 9h00 đến 12h00

Tại quầy tiếp tân TLSQ Đức,

tầng trệt „Deutsches Haus“

Xin cấp

Thị thực ngắn hạn

("Thị thực Schengen")

Có thể đặt hẹn trực tuyến mọi lúc thông qua VFS

Thông qua Tổng Lãnh sự quán một cách hạn chế

 https://vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

www.vietnam.diplo.de

Xin cấp

Thị thực dài hạn

(Thị thực Đức)

Chỉ có thể đặt hẹn trực tuyến

www.vietnam.diplo.de

Xin cấp

Hộ chiếu Đức và Chứng minh thư Đức

 Đặt hẹn trực tuyến

 www.vietnam.diplo.de

Nhận

Hộ chiếu Đức và Chứng minh thư Đức

thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm

không cần đặt hẹn

từ 8h30 đến 9h30

Tại quầy 3

không cần nhận số thứ tự

Các vấn đề liên quan Hộ tịch và quốc tịch


 Chỉ áp dụng đối với trường hợp đã nhận hẹn qua email


  rk-kontakt@hoch.diplo.de
Địa chỉ:

Deutsches Haus

33 Lê Duẩn

Bến Nghé

Quận 1

Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

028-38 288 100

Fax:

028-38 288 101

E-Mail:

rk-kontakt@hoch.diplo.de

visa@hoch.diplo.de

Internet:

www.vietnam.diplo.de

Ký hiệu

TLSQ Đức Tp. HCM: Những quy định đặc biệt liên quan đến các vấn đề lãnh sự và pháp lý

Quay về đầu trang