Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Tiểu sử Đại sứ Đức TS. Guido Hildner

Đại sứ Đức TS. Guido Hildner

Đại sứ Đức TS. Guido Hildner, © dpa

Bài viết

TS. Guido Hildner là Đại sứ Đức tại Việt Nam từ tháng 7/2019.

Trước đó Ông là Quan chức đặc trách về những vấn đề trong lĩnh vực luật pháp quốc tế chung và chuyên biệt của Bộ Ngoại giao. TS. Hildner đã trải qua nhiều giai đoạn công tác trong ngành ngoại giao Đức, trong đó có giai đoạn công tác tại Bộ Ngoại giao ở Berlin và Bonn, tại các đại sứ quán ở Colombo, Beirut, Matxcơva và tại các cơ quan đại diện thường trực của Đức tại Liên hiệp quốc ở New York và tại NATO ở Brussel. Từ năm 2003 đến 2006 Ông đã làm việc tại Tòa án hình sự quốc tế ở Den Haag.

Quay về đầu trang