Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Logo_Botschaft Hanoi vnm
Logo_Botschaft Hanoi vnm© Auswärtiges Amt

Loại dịch vụ

Thời gian

Nơi làm thủ tục/ nơi đặt hẹn

Xin chứng nhận lãnh sự, công chứng bản sao và chứng thực chữ ký

Thứ Ba, Thứ Tư

từ 09.00 – 10.00 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

 Quầy số 5

Công chứng chữ ký để mở tài khoản phong tỏa (đối với sinh viên)

Thứ Hai đến Thứ Năm

Đặt lịch hẹn qua website của Đại sứ quán
www.vietnam.diplo.de

Quầy số 5

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư

từ 08.00 – 09.00 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

Quầy số 5

Xin Thị thực đi ngắn hạn ("Thị thực Schengen")

Chỉ có thể đặt lịch hẹn trực tuyến.

Có thể đặt lịch hẹn bất kỳ khi nào thông qua VFS Global

Cũng có thể đặt lịch hẹn qua Đại sứ quán Đức, tuy nhiên số lượng lịch hẹn hạn chế.

 www.vietnam.diplo.de

Xin Thị thực đi dài hạn

Đặt lịch hẹn qua E-Mail

Xem thêm hướng dẫn trên Website

www.vietnam.diplo.de

Xin cấp Hộ chiếu Đức

 Thứ Năm và Thứ Sáu

08.30 – 09.30 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

Trường hợp bị mất hộ chiếu:

Thứ hai đến Thứ sáu từ 08.30 - 10.30 giờ

 www.vietnam.diplo.de

Nhận kết quả hồ sơ xin cấp hộ chiếu Đức


 Thứ Hai đến Thứ Sáu

từ 09.00 – 10.00 giờ

Không cần đặt lịch hẹn

 Quầy số 5


Các vấn đề liên quan đến Hộ tịch

(Xin cấp Giấy khai sinh, Đăng ký kết hôn, Nhận cha con của Đức v.v.)

Thừa kế

Các vấn đề liên quan đến Quốc tịch

Đặt lịch hẹn qua E-Mail

 

visa@hano.diplo.de

 Địa chỉ:

Phòng Lãnh sự

29 Trần Phú

Hà Nội

Điện thoại:

024-3267 3335

Fax:

024-3843 9969

E-Mail:

visa@hano.diplo.de

Ký hiệu

Lịch hẹn cho các dịch vụ lãnh sự tại Đại sứ quán Đức

Quay về đầu trang