Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Phòng Môi trường và Xây dựng

Xây dựng một môi trường sạch từ các khối lập phương

Xây dựng một môi trường sạch từ các khối lập phương, © Colourbox

Bài viết

Nhiệm vụ của phòng Môi trường và Xây dựng là lập báo cáo về chính sách môi trường, xây dựng và phát triển đô thị của nước sở tại, trao đổi thông tin với các Bộ và Cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Việt Nam,

Nhiệm vụ của phòng Môi trường và Xây dựng là lập báo cáo về chính sách môi trường, xây dựng và phát triển đô thị của nước sở tại, trao đổi thông tin với các Bộ và Cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Việt Nam, tổ chức tiếp đón các đoàn từ Đức sang và hỗ trợ các nỗ lực chung trong việc cải thiện các vấn đề liên quan về môi trường.

Trọng tâm các hoạt động hướng tới việc sử dụng thông minh và tiết kiệm với các nguyên liệu thô, bảo vệ môi trường cũng như sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên, bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài động và thực vật cũng như môi trường sống của chúng. Từ năm 2008, Bộ Môi trường Liên bang Đức thông qua sáng kiến bảo vệ môi trường quốc tế đã thực hiện các dự án hỗ trợ bảo vệ sự đa dạng sinh học, các dự án liên quan đến khí hậu tại Việt Nam và trên thế giới.

Mức sống tốt cũng như các thành phố phát triển toàn diện là các điều kiện tiên quyết cho cuộc sống chất lượng và môi trường xã hội tốt đẹp cho xã hội của chúng ta. Điều này chỉ có thể thực hiện thông qua việc thiết lập các khuôn khổ phù hợp, việc lên kế hoạch một cách khoa học và việc sử dụng các kỹ thuật cao trong xây dựng, công nghệ xây dựng và vật liệu xây dựng.

Đối tác liên hệ tại Phòng Môi trường và xây dựng là ông Jörg Rüger

Các nội dung tiếp theo

Quay về đầu trang