Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Đại sứ Guido Hildner

Đại sứ Đức TS. Guido Hildner

Đại sứ Đức TS. Guido Hildner, © dpa

Bài viết

Đại sứ thay mặt Tổng thống liên bang Đức ở nước ngoài là người đại diện cao nhất của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.

Đại sứ là người điều hành Đại sứ quán và điều phối hoạt động của các cơ quan đại diện của Đức tại nước sở tại.

Nhiệm vụ của Đại sứ là cải thiện và mở rộng quan hệ hợp tác song phương giữa Đức và Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Do đó, Đại sứ giữ quan hệ chặt chẽ với chính phủ Việt Nam cũng như các quan chức trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, truyền thông và văn hóa.

Các nhiệm vụ quan trọng khác của Đại sứ là hỗ trợ đại diện kinh tế Đức và xúc tiến các hoạt động văn hóa tại Việt Nam, thống nhất với chính phủ Việt Nam trong các vấn đề chính trị song phương và đa phương cũng như tổ chức tiếp đón các phái đoàn cao cấp, chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia từ Đức sang thăm Việt Nam.

Trong trường hợp vắng mặt Đại sứ, Ông Phó Đại sứ Simon Kreye sẽ chịu trách nhiệm thực hiện công việc thay mặt Đại sứ.

Các nội dung tiếp theo

Quay về đầu trang