Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Kinh tế Đức trên đà tăng trưởng

Financial district Frankfurt

Financial district Frankfurt, © colourbox.de

Bài viết

Vô địch châu Âu trong tăng trưởng kinh tế: Hiện tại nền công nghiệp Đức đang có số liệu tăng trưởng lớn nhất tại châu Âu và cũng đang chứng minh được sự hồi phục từ cuộc khủng khoảng kinh tế và tài chính thế giới.

Vô địch châu Âu trong tăng trưởng kinh tế: Hiện tại nền công nghiệp Đức đang có số liệu tăng trưởng lớn nhất tại châu Âu và cũng đang chứng minh được sự hồi phục từ cuộc khủng khoảng kinh tế và tài chính thế giới. Viện nghiên cứu kinh tế Đức (DIW) dự đoán sự tăng trưởng trong quý II tăng 1,1% so với quý trước. Trong báo cáo tháng về thước đo tăng trưởng của DIW được công bố vào cuối tháng 7 2010 tại Berlin có viết: ''Đây là con số tăng trưởng tốt nhất trong khối EU“.

Đặc biệt xuất khẩu của Đức đạt được sự tăng trưởng ngoạn mục. Theo thống kê của Cơ quan thống kê Liên bang, trong tháng 6 năm 2010 giá trị xuất khẩu của Đức đã tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Đức trong tháng 6 năm nay đã đạt 86,5 triệu Euro, một con số ấn tượng từ khi cuộc khủng khoảng kinh tế xảy ra. Xu hướng tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực thương mại được Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) nhận định trong dự đoán đưa ra.

Trong năm nay, tăng trưởng xuất khẩu của Đức sẽ tăng ít nhất là 11% và trong năm 2011 sẽ tăng thêm 8%. Đó là số liệu mà DIHK đưa ra trong báo cáo ’’Phòng Thương mại Đức ở nước ngoài – Chuyên gia – Danh sách 2010/2012“. Báo cáo này được dưa trên những dự doán thương mại của tất cả các Phòng thương mại của Đức ở hơn 80 quốc gia.

Ngoài ra, Đức cũng phải thông báo một kỷ lục mới về nhu cầu sản phẩm từ nước ngoài. Chưa bao giờ Đức lại nhập khẩu nhiều như trong tháng 6 năm 2010. Lượng hàng hóa với giá trị lên tới 72,4 tỷ Euro đã được nhập khẩu vào Đức, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Từ khi tiến hành thống kê số liệu thương mại từ năm 1950 đến nay chưa bao giờ có số liệu nhập khẩu vào Đức cao như vậy. Sự tăng trưởng cũng tác động tích cực đến thị trường lao động. Rất nhiều doanh nghiệp đã giảm công việc ngắn ngày và đưa ra những kế hoạch nhân lực. Số lượng người thất nghiệp đã giảm rõ rệt.

© www.magazin-deutschland.de

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang