Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Những nguyên tắc quốc tế cơ bản

Sitzung des UN-Sicherheitsrats

Sitzung des UN-Sicherheitsrats, © picture alliance / dpa

Bài viết

Chính sách nhân quyền của Đức theo đuổi một nghĩa vụ cụ thể: Bảo vệ các quyền cơ bản và các quyền tự do của con người.

Njemački angažman u Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda, Švicarska/Ženeva
Njemački angažman u Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda, Švicarska/Ženeva© picture alliance

Những nguyên tắc quốc tế cơ bản

Năm 1948, cách đây hơn 60 năm, mọi người từ khắp thế giới đã đến Paris để giới thiệu với thế giới một viễn cảnh phi thường về một thế giới công lý và hòa bình: Họ thông qua Bản Tuyên ngôn nhân quyền thế giới.

Bản Tuyên ngôn này xuất phát từ „nhân phẩm vốn có và các quyền bình đẳng và không thể tách dời được“ của con người và công nhận những quyền đó của mỗi người, không phụ thuộc vào bất cứ khác biệt nào về mầu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc các tiêu chí tương tự. Chính đó là điều được hiểu về nhân quyền: Quyền con người là những quyền của mỗi người được sinh ra, không phụ thuộc vào những đặc điểm có thể phân biệt giữa con người chúng ta với nhau.

Công ước Dân sự và Công ước Xã hội của Liên hiệp quốc

Cùng với hai công ước về nhân quyền năm 1966 là Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa và Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, Bản Tuyên ngôn này tạo ra „Bộ Luật nhân quyền“ (International Bill of Rights). Bộ luật này được bổ sung bởi một loạt các công ước nhân quyền quy định chi tiết hơn việc chống phân biệt đối xử, như chống phân biệt đối xử với phụ nữ hoặc chống phân biệt chủng tộc hoặc diễn giải những nội dung trọng tâm bảo vệ quyền con người, như cấm tuyệt đối tra tấn hoặc chế độ nô lệ. Đến nay nước đã phê chuẩn những công ước này và các nghị định thư đi kèm ấn định chi tiết ví dụ như những khả năng khiếu nại hoặc các cơ chế bảo vệ.

Công ước nhân quyền của châu Âu

Ở châu Âu năm 1950 Công ước về quyền con người và các quyền tự do cơ bản đã được thông qua. Công ước này thậm chí còn tạo điều kiện tiến hành tố tụng để bảo đảm các quyền con người. Hiệp ước Lisbon của Liên minh châu Âu có hiệu lực từ tháng 12.2009 cũng chứa đựng những nội dung tăng cường quyền con người.

Tính chất không thể tách dời của các quyền con người

Các quyền con người thường được chia làm ba nhóm. Nhóm một bao gồm các quyền dân sự và chính trị, ví dụ như quyền được sống và bảo vệ thân thể, quyền tự do và sở hữu, quyền tự do chính kiến và hội họp hoặc quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa thuộc nhóm hai, đề cập đến quyền được sống trong những điều kiện đúng mực, kể cả việc có chế độ dinh dưỡng đúng mực, quyền được làm việc và hưởng lương đúng mực, quyền thành lập công đoàn, quyền gia đình, bảo vệ đặc biệt người mang thai, bà mẹ và trẻ em, quyền được chăm sóc sao cho có tình trạng sức khỏe tốt nhất có thể, quyền được học tập hoặc quyền được tham gia đời sống văn hóa. Hai nhóm trên được bổ sung bởi nhóm quyền thứ ba là các quyền trong cộng đồng, như quyền được phát triển hoặc sống trong hòa bình.

Tuy nhiên ngày nay việc phân chia hệ thống các quyền con người thành ba nhóm đã được thay thế bởi nhận thức sâu sắc về tính không thể tách dời được và sự phụ thuộc tương hỗ giữa tất cả các quyền con người. Không thể có được các quyền chính trị và dân sự, nếu một người không có được những điều kiện kinh tế tối thiểu cho cuộc sống. Ngược lại việc bảo đảm các thành tựu kinh tế và xã hội không được phép làm thiệt hại quyền tự do.

Luật cơ bản của Đức

Grundgesetz
Grundgesetz© dpa

Ngay trong điều 1 Luật cơ bản của mình nước Đức đã công nhận các quyền của con người „Nhân phẩm là bất khả xâm phạm. Tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm là nghĩa vụ của mọi quyền lực nhà nước. Nhân dân Đức nhận thức rằng, các quyền con người không thể xâm phạm được và không thể chuyển nhượng được là cơ sở của mọi cộng đồng con người, của hòa bình và công lý trên thế giới“. Đức là thành viên của hầu hết các công ước về nhân quyền của Liên hiệp quốc và của tất cả các chuẩn mực chính về quyền con người của châu Âu.

(Bản quyền: Bộ Ngoại giao Đức)

Mục tiêu tối thượng của chính sách đối ngoại của Đức là gìn giữ và xây dựng hòa bình. Nguyên nhân gây ra nhiều cuộc xung đột là các trường hợp xâm phạm quyền con người một cách có hệ thống. Như vậy một tiền đề nhân quyền góp phần rất cơ bản vào ổn định và an ninh. Theo tinh thần này cũng không được phép cho tồn tại một lĩnh vực chính trị nào không có nội dung nhân quyền. Hơn thế nữa phải coi việc tăng cường nhân quyền là một nhiệm vụ xuyên suốt mọi lĩnh vực chính trị. Sau đây là những ví dụ về một số trọng tâm của chính sách nhân quyền của Đức.

Bộ phận nhân quyền của Bộ Ngoại giao (với kinh phí gần 3 triệu Euro trong năm tài chính 2011) mỗi năm tài trợ từ 70 đến 80 dự án lớn nhỏ trên khắp thế giới. Những dự án này góp phần cải thiện tình trạng nhân quyền bằng các hoạt động giải thích, thông tin, tư vấn hoặc tập huấn tại chỗ.

Các nội dung tiếp theo

Herr Konrad Lax, Referent für den Bereich Politik und Menschenrechte
Herr Konrad Lax, Referent für den Bereich Politik und Menschenrechte© Deutsche Botschaft Hanoi

Do you run projects aimed at protecting human rights? Apply to our Embassy for funding.

Adressbuch
Ein Adressbuch am Mittwoch (23.01.2008) auf der Messe Paperworld in Frankfurt am Main. Foto: Frank May +++(c) dpa - Report+++© picure-alliance/ dpa


Tại đây bạn tìm thấy bảng tổng hợp các tổ chức nhân quyền tại chỗ. Nếu bạn muốn đề nghị tiếp nhận thêm những tổ chức phi chính phủ khác, hãy liên hệ với người của chúng tôi (xem cột phải).

Các nội dung tiếp theo

Bärbel Kofler
Bärbel Kofler© Michael Gottschalk/photothek.net

Từ 1.3.2016 bà Bärbel Kofler là phái viên của Chính phủ Liên bang về nhân quyền và viện trợ nhân đạo.

Bà Phái viên là địa chỉ để liên hệ về các vấn đề chính sách nhân quyền và viện trợ nhân đạo. Nhiệm vụ của bà phái viên là theo dõi những phát triển chính trị và đưa ra những đề xuất với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao để kiến tạo chính sách của Đức trong lĩnh vực này.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ của mình, bà phái viên về nhân quyền và viện trợ nhân đạo duy trì quan hệ với nhiều cơ quan khác nhau hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền hoặc viện trợ nhân đạo.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Bộ Ngoại giao CHLB Đức và về bà Kofler tại đây:

Quay về đầu trang