Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thông tin mới: "Trường học đối tác của tương lai" tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết


Ho-Chi-Minh-Stadt
PASCH-Schule Nguyen Thi Minh Khai© Antonia Rollwage

Năm 2008, Bộ trưởng Ngọai Giao Đức, Ông Steinmeier đã chỉ đạo thực hiện chương trình ''Trường học: Đối tác của tương lai“ với mục tiêu xây dựng một mạng lưới quốc tế với ít nhất 1.000 trường đối tác của Đức trên tòan thế giới. Với sáng kiến văn hóa đối ngoại mang tính bền vững này, người Đức hy vọng sẽ khơi dậy mối quan tâm và sự yêu mến của thế hệ trẻ nước ngòai-đặc biệt từ Châu Á,vùng Trung-Cận Đông cũng như khối các nước Trung và Đông Âu- đối với nước Đức hiện đại. Tổng ngân sách quốc gia chi cho chương trình này là 45 triệu Euro.

Sáng kiến trường học đối tác của tương lai (viết tắt là PASCH) được Bộ Ngọai Giao Đức cùng với các đơn vị như Cơ quan Trung Ương về Giáo dục Phổ thông tại nước ngòai (ZfA), Viện Goethe (GI), Cơ quan Trao đổi Sư phạm (PAD) và Cơ quan Trao Đổi Hàn Lâm Đức (DAAD) phối hợp thực hiện.

Trong khuôn khổ của việc hợp tác giữa Cơ quan trung ương về Giáo dục Phổ thông tại nứơc ngòai và Viện Goethe từ năm 2009, tiếng Đức đã được giảng dạy như ngoai ngữ thứ hai tại các Trường trung học Trần Đạo Nghĩa và Nguyễn Thị Minh Khai.

Hiện nay một đội ngũ giáo viên, gồm hai giáo viên bản ngữ của Cơ quan Giáo dục Phổ thông Đức tại nước ngòai và ba giáo viên người Việt đã được đào tạo đặc biệt cho chương trình này, đang giảng dạy cho 366 học sinh.

Sách giáo khoa được Viện Goethe cung cấp cho các học sinh vào mỗi kỳ khai giảng năm học .

Phía Đức cũng trang bị máy móc và thiết bị học tập hiện đại tại các phòng học dùng cho việc giảng dạy tiếng Đức.

Kể từ tháng 12.2011, các sinh viên tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ Đức có cơ hội tham gia khóa học nâng cao kéo dài một năm tại TP HCM,nhờ sự hỗ trợ từ Cơ quan Trung ương về Giáo dục Phổ thông tại nứơc ngòai và trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn.

Trường Quốc tế Đức (IGS) thành phố Hồ Chí Minh cũng là một phần của chương trình ''Trường học: Đối tác của tương lai

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang