Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Cuộc thi “Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development”

Green Talents Award 2022

Green Talents Award 2022, © BMBF

26.04.2022 - Bài viết

Cuộc thi “Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development” được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) tổ chức từ 2009. Cuộc thi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức bà Bettina Stark-Watzinger bảo trợ. Cuộc thi hướng đến các nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu môi trường và nghiên cứu bền vững. Các nhà khoa học được trao giải đầu tiên sẽ được mời tham dự một diễn đàn khoa học trực tuyến („Science Forum“) và qua đó làm quen với các trung tâm nghiên cứu bền vững, có cái nhìn tổng quát về nghiên cứu bền vững ở Đức và có cơ hội trao đổi chuyên môn với các chuyên gia Đức. Phần thứ hai của giải thưởng là một chuyến nghiên cứu tại Đức được tài trợ hoàn toàn cho thời gian tối đa 3 tháng.  Hạn nộp hồ sơ cho cuộc thi năm nay bắt đầu từ 12.4 đến 24.5.2022.

Thông tin chi tiết có thể xem tại đây: www.greentalents.de

Các nội dung tiếp theo

Quay về đầu trang