Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Các tin tiếng Đức đọc chậm

Bài viết

Das Tagesschau-Studio mit Moderator Jens Riewa
Das Tagesschau-Studio mit Moderator Jens Riewa© picture-alliance/ dpa

Các tin thời sự cập nhật hàng ngày của Deutsche Welle – dành cho những người học tiếng Đức: đọc chậm và rõ ràng

Các nội dung liên quan