Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền

Bài viết

Tại nhiều nước có những người dám gánh chịu những rủi ro to lớn để bảo vệ các quyền của từng công dân, để quảng bá cho các quyền con người hoặc để tổ chức việc bảo vệ các quyền nhất định hoặc bảo vệ các nhóm công dân.

Tại nhiều nước có những người dám gánh chịu những rủi ro to lớn để bảo vệ các quyền của từng công dân, để quảng bá cho các quyền con người hoặc để tổ chức việc bảo vệ các quyền nhất định hoặc bảo vệ các nhóm công dân.

Tại nhiều nước có những người dám gánh chịu những rủi ro to lớn để bảo vệ các quyền của từng công dân, để quảng bá cho các quyền con người hoặc để tổ chức việc bảo vệ các quyền nhất định hoặc bảo vệ các nhóm công dân. Bác sĩ, nhà báo, luật sư, thẩm phán, nhà khoa học, cán bộ công đoàn hoặc thành viên các tổ chức nhân quyền – diện những người tham gia là rộng lớn. Họ thường tham gia các cuộc tranh luận chính trị và đưa ra những lý lẽ về nhân quyền, khi những người khác chỉ đưa ra lý lẽ về quyền lực chính trị hoặc dựa trên những lợi ích. Không có những người này thì sự trợ giúp quốc tế về quyền con người cũng không thể biết được cần phải bắt đầu từ đâu, vì mỗi một sự phát triển về nhân quyền trước hết phải được chính người dân của một nước tự kiến tạo.

Hỗ trợ tài chính và hỗ trợ ngoại giao

Chính phủ liên bang hỗ trợ những con người dũng cảm này, như đối thoại với họ, bảo vệ họ bằng con đường ngoại giao và cũng trợ giúp tài chính cho họ khi cần thiết. Chính phủ liên bang quan sát thường xuyên và chặt chẽ tình trạng của những ngưởi bảo vệ nhân quyền, cũng nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ chuyên biệt và Chính phủ Liên bang cũng nỗ lực để hệ thống quan sát này liên tục được cải thiện. Bên cạnh đó Chính phủ Liên bang hợp tác chặt chẽ với các nước trong Liên minh châu Âu là những quốc gia đã đặt ra những chuẩn mực nhân quyền riêng với những đường lối đặc biệt đối với những người bảo vệ nhân quyền để đạt được những cải thiện thực sự và lâu dài cho những người bảo vệ nhân quyền.

Tuyên ngôn Liên hiệp quốc với định nghĩa

Ngày 09.12.1998 Liên hiệp quốc thông qua bản Tuyên ngôn về những người bảo vệ nhân quyền. Bản Tuyên ngôn này định nghĩa về nguyên tắc mỗi người là một người bảo vệ nhân quyền đứng ra đấu tranh bằng biện pháp hòa bình để khuyến khích và bảo vệ các quyền con người. Một tiến bộ cơ bản là năm 2000 Ủy ban nhân quyền hồi đó đã lập ra một chức danh báo cáo viên đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền.

Bảo vệ bằng công luận

Nước Đức luôn ủng hộ những dự án của những người bảo vệ nhân quyền và vì những người bảo vệ nhân quyền. Trong đó có những dự án hỗ trợ các mạng lưới quốc tế hoặc bồi dưỡng luật sư ở Xuđăng và hỗ trợ những nhân tố tích cực bảo vệ nhân quyền ở Colômbia. Ngoài ra Chính phủ Liên bang thường xuyên tiến hành vận động ngoại giao vì những người bảo vệ nhân quyền. Thủ tướng Liên bang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và nhiều đại diện cấp cao của Cộng hòa Liên bang Đức gặp gỡ với những nhân vật đấu tranh nổi tiếng, những nhà văn, luật sư hoặc bác sĩ tuy đến nay chưa nổi tiếng, nhưng có nhiều công lao, vì sự nổi tiếng và sự chú ý của giới truyền thông là một trong nhiều phương tiện bảo đảm cho họ được bảo vệ tốt hơn. Chủ đề này là một thành phần của kế hoạch hành động nhân quyền của Chính phủ Liên bang và rất được coi trọng trong chương trình nghị sự của chính sách đối ngoại của Đức.

(Bản quyền: Bộ Ngoại giao)

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang