Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Các Tổ chức Chính trị ở Việt Nam

Nước Đức ở Việt Nam

Nước Đức ở Việt Nam, © Deutsche Botschaft

Bài viết

Dưới đây là danh sách văn phòng đại diện của các Viện chính trị Đức tại Việt Nam:

Dưới đây là danh sách văn phòng đại diện của các Viện chính trị Đức tại Việt Nam: 

Viện Friedrich Ebert

Trưởng đại diện: Ông Erwin Schweisshelm

7 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: +84 24 3845 5108

Fax: +84 24 3845 2631

Email: mail@fes-vietnam.org

Website: http://www.fes-vietnam.org/

-----

Viện Friedrich Naumann

Trưởng đại diện: Ông Mark Stanitzki

Tầng 4, 28 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: +84 24 3719 2400

Fax: +84 24 3719 2402

Email: mark.stanitzki@fnst.org

Website: http://vietnam.fnst.org/

-----

Viện Hanns Seidel

Trưởng đại diện: Ông Axel Neubert

Opera Business Center, Tầng 7, 60 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: +84 24 3938 8677

Fax: +84 24 3938 8676

Email: Neubert@hss.de

Website: https://southeastasia.hss.de/

-----

Viện Konrad Adenauer

Trưởng đại diện: Ông Peter Girke

104 Xuân Diệu, Hà Nội

ĐT: +84 24 3718 6194 / 95 / 96

Fax: +84 24 3718 6197

Email: Peter.Girke@kas.de

Website: http://www.kas.de/Vietnam/

-----

Viện Rosa Luxemburg

Trưởng đại diện: Bà Liliane Danso-Dahmen

72 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: +84 24 3718 5835

Fax: +84 24 3718 5834

Email: hanoi@rosalux.vn

Website: http://rls-sea.de/viet/office-and-people/

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang