Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Phái viên của Chính phủ Liên bang về nhân quyền và viện trợ nhân đạo

Portrait of Luise Amtsberg, Federal Government Commissioner for Human Rights Policy and Humanitarian Aid at the Federal Foreign Office

Luise Amtsberg, Federal Government Commissioner for Human Rights Policy and Humanitarian Aid at the Federal Foreign Office, © Marco Fischer

Bài viết

Từ 5.1.2022 bà Luise Amtsberg là phái viên của Chính phủ Liên bang về nhân quyền và viện trợ nhân đạo.

Bà Phái viên là địa chỉ để liên hệ về các vấn đề chính sách nhân quyền và viện trợ nhân đạo. Nhiệm vụ của bà phái viên là theo dõi những phát triển chính trị và đưa ra những đề xuất với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao để kiến tạo chính sách của Đức trong lĩnh vực này.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ của mình, bà phái viên về nhân quyền và viện trợ nhân đạo duy trì quan hệ với nhiều cơ quan khác nhau hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền hoặc viện trợ nhân đạo.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Bộ Ngoại giao CHLB Đức và về bà Luise Amtsberg tại đây: Link

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang