Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Những lĩnh vực hoạt động

Universelles Menschenrechtslogo

Universelles Menschenrechtslogo, © humanrightslogo.net

Bài viết

Nhân quyền có nhiều diện mạo. Trẻ em, phụ nữ, những cá nhân tích cực, những người tàn tật, nạn nhân của tra tấn và nạn buôn người – tất cả đều cần được bảo vệ đặc biệt.

Mục tiêu tối thượng của chính sách đối ngoại của Đức là gìn giữ và xây dựng hòa bình. Nguyên nhân gây ra nhiều cuộc xung đột là các trường hợp xâm phạm quyền con người một cách có hệ thống. Như vậy một tiền đề nhân quyền góp phần rất cơ bản vào ổn định và an ninh. Theo tinh thần này cũng không được phép cho tồn tại một lĩnh vực chính trị nào không có nội dung nhân quyền. Hơn thế nữa phải coi việc tăng cường nhân quyền là một nhiệm vụ xuyên suốt mọi lĩnh vực chính trị. Sau đây là những ví dụ về một số trọng tâm của chính sách nhân quyền của Đức.

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang