Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

„Cùng đưa châu Âu mạnh mẽ trở lại“. Đức đảm nhận trọng trách Chủ tịch luân phiên EU

Logo of the German Council Presidency in the second half of 2020

German EU Council Presidency, © Federal Government

Bài viết

Ngày 01/7 Đức bắt đầu đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu. Mục tiêu của chúng ta đối với EU là: đoàn kết và nhất trí trong đối nội, năng lực hành động và tự chủ trong đối ngoại.

Sau lần gần đây nhất vào năm 2007, đây là lần thứ 13 Đức đảm nhận trọng trách Chủ tịch Hội đồng EU. Trong thời gian giữ vị trí chủ tịch, các đại diện của Chính phủ Liên bang sẽ chủ tọa các cuộc họp và hội nghị trong tất cả các lĩnh vực của Hội đồng, trừ lĩnh vực quan hệ đối ngoại của EU, và bảo dảm tính liên tục trong công việc của Liên minh châu Âu trong Hội đồng. Trong bối cảnh đại dịch Corona, Đức muốn tập trung vào tái thiết kinh tế và xã hội và đồng thời kiến tạo EU tốt hơn nữa trong các lĩnh vực chiến lược quan trọng và hướng tới tương lai là biến đổi khí hậu, tị nạn và di cư, nhà nước pháp quyền và số hóa.

Quan điểm của Ngoại trưởng Heiko Maas là rõ ràng:

„Đại dịch Corona đã ảnh hưởng nặng nề đến một số nước trong Liên minh châu Âu hơn là một số nước khác, nhưng những hậu quả kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến toàn châu Âu. Vì thế chúng ta chỉ có thể cùng nhau mới vượt qua được cuộc khủng hoảng này. Trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, Đức muốn đóng vai trò động lực và dẫn dắt. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là xây dựng những nhịp cầu và tìm ra các giải pháp cuối cùng sẽ có lợi cho tất cả mọi người ở châu Âu. Chúng ta đoàn kết và nhất trí như thế nào trong đối nội ở châu Âu, thì chúng ta cũng phải có năng lực hành động và tự chủ như thế trong đối ngoại. Chúng ta không để cho mình bị giám hộ, chúng ta muốn đi con đường của chúng ta và muốn có thể kiến tạo địa chính trị.“

Như vậy cơ sở cho  chương trình là những chủ đề sau đây:

 • Khắc phục bền vững cuộc khủng hoảng Corona
 • Một châu Âu mạnh mẽ hơn và đổi mới hơn
 • Một châu Âu công bằng
 • Một châu Âu bền vững
 • Một châu Âu của an ninh và những giá trị chung
 • Một châu Âu mạnh mẽ trong thế giới

Cơ chế 3 nước chủ tịch luân phiên kế tiếp nhau với Bồ Đào Nha và Slovenia

Các nước thành viên là chủ tịch luân phiên kế tiếp nhau hợp tác chặt chẽ trong các nhóm công tác 3 thành viên, còn gọi là nhiệm kỳ 3 nước chủ tịch luân phiên kế tiếp nhau. Quy định này được đưa ra áp dụng năm 2009 cùng với Hiệp ước Lisbon. Nhóm 3 nước chủ tịch luân phiên kế tiếp nhau diễn giải những mục tiêu dài hạn và xây dựng một Chương trình với những chủ đề và những vấn đề quan trọng nhất Hội đồng sẽ bàn luận trong 18 tháng nhóm 3 nước là chủ tịch luân phiên kế tiếp nhau. Trên cơ sở chương trình này mỗi nước trong nhóm 3 nước sẽ lập chương trình chi tiết sáu tháng của nước mình. Đức là nước mở màn trong nhóm 3 nước chủ tịch luân phiên kế tiếp nhau lần này, tiếp theo nửa đầu năm 2021 là Bồ Đào Nha, sau đó là Slovenia. 

Các nhiệm vụ của nước chủ tịch

Nước chủ tịch chịu trách nhiệm thúc đẩy các cuộc bàn luận của Hội đồng về các quy định pháp luật của EU và bảo đảm tính liên tục của nghị trình của EU, bảo đảm các quy trình lập pháp được tiến hành đúng quy định và bảo đảm sự hợp tác của các nước thành viên. Trong quá trình đó nước chủ tịch phải thể hiện là một trung gian hòa giải trung thực và trung lập.

Nước chủ tịch về cơ bản có hai nhiệm vụ sau đây:

1. Lập kế hoạch và chủ tọa các hội nghị của Hội đồng và các ban chuẩn bị của Hội đồng

Nước chủ tịch chủ trì các hội nghị của các ban của Hội đồng (trừ ban „đối ngoại“ của hội đồng) và các ban chuẩn bị của Hội đồng, trong đó có cả các ủy ban thường trực như ủy ban của các đại diện thường trực, cũng như các nhóm công tác và các ủy ban chuyên môn.

Nước chủ tịch bảo đảm sao cho các cuộc họp bàn diễn ra đúng quy định và quy định làm việc và các phương pháp làm việc của Hội đồng được áp dụng đúng đắn.

Ngoài ra nước chủ tịch tổ chức các hội nghị chính thức và không chính thức tại Brussel và tại nước chủ tịch.

2. Đại diện cho Hội đồng trước các cơ quan của EU

Nước chủ tịch đại diện cho Hội đồng trước các cơ quan khác của EU, đặc biệt là trước Ủy ban EU và Nghị viện châu Âu. Nhiệm vụ của nước chủ tịch là cùng với hai nước chủ tịch luân phiên kế tiếp khác tác động đến các cuộc đàm phán và họp bàn không chính thức của ủy ban hòa giải để đạt được một sự thống nhất về các dự án luật.

Nước chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ của mình trong sự thống nhất chặt chẽ với

 • Chủ tịch Hội đồng châu Âu,
 • Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh.

Nước chủ tịch hỗ trợ công việc của Chủ tịch Hội đồng và Đại diện cấp cao và trong một số trường hợp có thể được giao thay mặt Đại diện cấp cao đảm nhận những nhiệm vụ nhất định, ví dụ như đại diện cho Hội đồng về „đối ngoại“ trước Nghị viện châu Âu hoặc chủ tọa các hội nghị về „đối ngoại“, mà tại đó bàn luận về các vấn đề của chính sách hương mại chung.

The United Nations is marking this special anniversary with the motto “the future we want, the United Nations we need: reaffirming our collective commitment to multilateralism”. Guided by the conviction that joint solutions are better, more sustainable and more just than when nations go it alone, our goal is to strengthen the UN values laid down in its Charter 75 years ago. Germany remains a firm supporter of this multilateralism, with the United Nations at its heart, at difficult times, too.

As one of the UN’s current 193 member states, Germany is committed to its special engagement in the UN as the fourth-largest contributor, a provider of troops to UN peace missions, a location for UN organisations and, since the beginning of 2019, an elected member of the UN Security Council for the sixth time. Working with like‑minded partners in the Security Council and the Alliance for Multilateralism, we bring in new ideas, thus proving that we are in fact able to find multilateral solutions. This enables us to underpin our great appreciation for the UN, especially on the 75th anniversary of the signing of its Charter.

We are pleased that you have discovered our virtual Atrium. We would like to welcome you to our exhibition, in which we look back at the history of the UN, explain how it works, show what instruments are available to it and describe the role Germany plays in it. However, we want to focus on the future of the UN and invite you to share your thoughts on this with us. We look forward to your suggestions as to how we can stride forth together with our work to strengthen the UN and to anchor rules-based multilateralism.

Virtual exhibition

Virtual exhibition (accessible)

Đối với công dân và doanh nghiệp thì việc Vương quốc Anh rời khỏi EU về cơ bản sẽ không có thay đổi gì:

 • Hiệp định rời khỏi EU quy định một giai đoạn chuyển tiếp cho đến ngày 31/12/2020, mà trong thời gian đó pháp luật EU đối với Vương quốc Anh về nguyên tắc vẫn có giá trị và Vương quốc Anh vẫn là một phần của thị trường nội địa EU và của Liên minh thuế quan EU.
 • Kể cả việc tự do đi lại trong EU, có nghĩa là quyền được sống, làm việc, học tập và được bảo đảm về xã hội trong EU và Vương quốc Anh vẫn tiếp tục có hiệu lực hoàn toàn trong khoảng thời gian này.
 • Theo hiệp định rời khỏi EU, giai đoạn chuyển tiếp có thể được gia hạn một lần tối đa là hai năm. Quyết định về việc này phải được đưa ra chậm nhất cho đến ngày 01/07/2020. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ tạo điều kiện đặc biệt là đối với công dân và giới kinh tế để họ có được một sự an tâm khi lập kế hoạch.

Sau giai đoạn chuyển tiếp, có nghĩa là sớm nhất sau ngày 01/01/2021, hiệp định rời khỏi EU vẫn tạo ra một sự an tâm về pháp lý trong những lĩnh vực quan trọng:

 • Các quyền của công dân EU đang sống ở Vương quốc Anh, cũng như các quyền của người Anh đang sống ở EU, sẽ được bảo vệ toàn diện suốt đời. Họ vẫn có thể tiếp tục được sống, làm việc, học tập và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội ở EU cũng như ở Vương quốc Anh
 • Với quy định riêng vể Bắc Ireland thì sự toàn vẹn của thị trường nội địa EU được giữ nguyên; đồng thời bảo đảm là sẽ không tiến hành kiểm tra trên biên giới giữa Ireland và Bắc Ireland và hiệp định ngày Thứ sáu Tuần thánh (giữa Ireland, Vương quốc Anh và các đảng phái Bắc Ireland ký ngày 10/4/1998) vẫn được giữ nguyên vẹn. Theo quy định riêng này Bắc Ireland vẫn là một phần của khu vực thuế quan của Vương quốc Anh, nhưng mọi quy định về thị trường nội địa EU liên quan vẫn được áp dụng ở Bắc Ireland, cũng như Quy tắc thuế quan của EU cũng được áp dụng. Việc kiểm tra và thu thuế xuất nhập khẩu cần thiết cho điều đó sẽ được thực hiện tại các cửa khẩu trên đảo Ireland ở Bắc Ireland.
 • Ngoài ra hiệp định rời khỏi EU còn quy định những nghĩa vụ tài chính của Vương quốc Anh đối với EU.

Tiếp theo sẽ như thế nào?

EU và Vương quốc Anh sẽ tích cực sử dụng giai đoạn chuyển tiếp để tiến hành đàm phán về các mối quan hệ trong tương lai giữa EU và Vương quốc Anh. Trong tương lai EU vẫn hướng tới một quan hệ đối tác chặt chẽ với Vương quốc Anh.

Các cuộc đàm phán về quan hệ trong tương lai giữa EU và Vương quốc Anh dự kiến sẽ được bắt đầu trong tháng 3. Trước đó 27 nước thành viên Liên minh châu Âu phải nhất trí ủy quyền cho Ủy ban châu Âu đứng ra đàm phán. Đã có những cuộc họp bàn đầu tiên về việc này. Hội đồng châu Âu dự kiến cuối tháng 2 sẽ chấp thuận việc ủy quyền đàm phán.

Tuyên bố chính trị về các mối quan hệ tương lai đặt ra khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về quan hệ tương lai giữa EU và Vương quốc Anh. Cốt lõi của Tuyên bố này là một quan hệ đối tác kinh tế và một quan hệ đối tác an ninh.

Tôi có thể tìm thấy thêm thông tin khác ở đâu?

Trên trang Web của mình, Ủy ban châu Âu trả lời những câu hỏi sau đây:

 • Các quy định chung của hiệp định rời khỏi EU bao gồm những nội dung gì?
 • Đã thỏa thuận được những gì liên quan đến quyền công dân? 
 • Các quy định về chia tách: đã thỏa thuận được những gì? 
 • Đã thỏa thuận được những gì liên quan đến việc thực hiện hiệp định rời khỏi EU?
 • Đã thỏa thuận được những quy định nào về tài chính?
 • Nghị định thư về Ireland và Bắc Ireland
 • Đã thỏa thuận được những gì liên quan đến những vùng chủ quyền trên đảo Síp?

Trên trang web của mình, Bộ Nội vụ CHLB-Đức liệt kê các câu hỏi và câu trả lời về những tác động lên các quyền về địa vị pháp lýs của công dân Anh liên quan đến Brexit.

Quay về đầu trang