Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Nỗ lực của Đức trong Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc

Sitzung des UN-Sicherheitsrats

Sitzung des UN-Sicherheitsrats, © picture alliance / dpa

Bài viết

Đối với Đức Hội đồng nhân quyền là cơ quan trung tâm bảo vệ các quyền con người và tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn nhân quyền.

Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, Schweiz/Genf
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, Schweiz/Genf© picture alliance

Đối với Đức Hội đồng nhân quyền là cơ quan trung tâm bảo vệ các quyền con người và tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn nhân quyền.

Liên hiệp quốc đã tuyên bố việc bảo vệ và hỗ trợ quyền con người là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của mình. Do đó Hội đồng nhân quyền đóng vai trò trung tâm trong hệ thống của Liên hiệp quốc. Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc được thành lập vào năm 2006 thay thế Ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc.

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang