Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Chống tham nhũng ở Đức

The photo shows a hand taking money out of a suit pocket.

Corruption, © colourbox

Bài viết

Tham nhũng được định nghĩa là lợi dụng quyền hạn được giao nhằm tư lợi. Trong đó bao gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, đưa lợi ích, nhận lợi ích, tham ô, lừa đảo là những tội danh ở Đức.

Tham nhũng được định nghĩa là lợi dụng quyền hạn được giao nhằm tư lợi. Trong đó bao gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, đưa lợi ích, nhận lợi ích, tham ô, lừa đảo là những tội danh ở Đức. Tham nhũng có thể xảy ra ví dụ như ở cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp, trong kinh tế, trong chính quyền hoặc trong các tổ chức phi kinh tế. Theo đánh giá của Tổ chức Tiền tệ quốc tế thì mỗi năm tham nhũng gây thiệt hại từ 1.500 đến 2.000 tỷ USD trên toàn thế giới. Điều đó làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhưng nước Đức chống tham nhũng như thế nào? Có thể chống tham nhũng một cách hiệu quả như thế nào? Nước Đức làm gì để giúp đỡ những nước khác thoát khỏi nạn tham nhũng?

Chỉ số tham nhũng

Tham nhũng là một vấn nạn toàn cầu. Khi xảy ra chỉ một ưu ái nhỏ thôi là đã có thể nói đến tham nhũng rồi. Một cảnh sát nhét ít tiền vào túi, một thẩm phán nhận hối lộ của bị cáo và tuyên một bản án nhẹ hơn hoặc một chính khách đưa họ hàng và người thân vào những vị trí thuận lợi. Từ năm 1995 Tổ chức phi chính phủ Transparency International (Minh bạch quốc tế) đánh giá hàng năm mức độ tham những của quan chức và chính khách tại 180 nước dựa trên chỉ số tham những. Chỉ số này cho thấy mức độ tham nhũng nhận biết được trong cơ quan công quyền của một nhà nước. Theo chỉ số này thì Đức cùng với Anh và Luxemburg được xếp thứ 10. Như vậy ba nước này thuộc Top 10 và có chỉ số tham nhũng thấp.

Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan công quyền

Chống tham nhũng trong cơ quan công quyền là rất quan trọng. Lòng tin vào cơ quan công quyền bị suy giảm đáng kể vì tham nhũng và qua đó bộ máy hành chính mất đi tính hợp pháp của mình. Ở đây cách ứng xử của mỗi nhân viên là yếu tố quyết định. Nhân viên trong cơ quan hành chính công chịu sự điều chỉnh của luật pháp và pháp luật Đức. Hành động của họ phải công bằng, minh bạch và không tư lợi. Vì thế ở Đức những hành động tham nhũng bị phòng chống bằng các công tác kiểm tra, phát hiện và xử phạt. Thông qua quá trình nhận thức được tham nhũng, các hội thảo, các khóa bồi dưỡng và các khóa học tương tác, nhân viên hành chính công được thông báo về các nguy cơ và tình huống có thể xảy ra tham nhũng. Ngoài ra họ còn nhận được một bộ quy tắc ứng xử giải thích các nguyên tắc của ứng xử minh bạch. Cán bộ lãnh đạo nhận được một bản chỉ dẫn phải thực hiện những biện pháp nào để giảm thiểu nguy cơ tham nhũng.

Cán bộ chuyên trách chống tham nhũng

Một biện pháp nữa nhằm chống tham nhũng ở Đức là cử ra cán bộ chuyên trách chống tham nhũng. Đó là những cán bộ để nhân viên cơ quan hành chính công liên hệ và ở một số bang cũng để người dân liên hệ. Khi một ai đó biết một vụ việc tham nhũng, người đó có thể dấu tên báo cho cán bộ chống tham nhũng. Cán bộ này có nghĩa vụ giữ kín và xử lý tin báo một cách cẩn mật. Khi có nghi ngờ tham nhũng, cán bộ chống tham nhũng chuyển tiếp tin báo đến cơ quan cảnh sát hoặc cơ quan công tố. Cán bộ chống tham nhũng còn có nhiệm vụ tư vấn và giải đáp cho nhân viên trong cơ quan, ví dụ như bằng cách tổ chức các cuộc họp hướng dẫn, thông báo.

„Compliance“ trong công ty

Ngoài ra việc các công ty kinh tế và nhân viên của các công ty đó tuân theo luật pháp và pháp luật là rất quan trọng. Trong tiếng Đức „Compliance“ có nghĩa là tuân thủ quy định. Ban lãnh đạo công ty có nghĩa vụ đưa ra các quy định và tiến hành các biện pháp để bảo đảm tuân thủ quy định. Khi một nhân viên có hành động tham nhũng, có thể toàn bộ công ty sẽ bị xét xử. Để ngăn chặn điều đó có thể thực hiện các quy tắc ứng xử, tổ chức bồi dưỡng cho nhân viên, thực hiện các biện pháp truyền thông hoặc ví dụ như cử ra một „Compliance-Officer“ – cán bộ chuyên trách về tuân thủ quy định.

Sự trợ giúp của Đức trong cuộc chiến chống tham nhũng ở nước ngoài

Tham nhũng tạo ra một rào cản trong cuộc chiến xóa đói, giảm nghèo. Các nước có tệ tham nhũng nặng nề làm cho các nhà đầu tư xa lánh, gây ra mất an toàn pháp lý, tiêu tốn tài nguyên và không nhận thức được các tiềm năng phát triển. Điều đó làm gia tăng đói nghèo. Chính vì thế Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang tìm cách xây dựng những giải pháp phòng chống tham nhũng. Có những chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ sự điều hành đúng đắn của chính phủ và hỗ trợ cuộc chiến chống tham nhũng. Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Lien bang tìm cách kết nối các cơ quan nhà nước, giới kinh tế tư nhân và xã hội dân sự vào công tác đó. Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang giúp đỡ các cơ quan công quyền tại các nước đó kiến tạo một cách minh bạch hơn, hỗ trợ xã hội dân sự và hỗ trợ cải cách nền tài chính công.

Các tổ chức quốc tế

Có một số tổ chức quốc tế tích cực hoạt động chống tham nhũng, như tổ chức Transparency International (Minh bạch quốc tế). Đây là một tổ chức phi chính phủ tích cực hoạt động trong cuộc chiến chống tham nhũng. Transparency International là một tổ chức độc lập phi đảng phái và vì lợi ích chung. Tổ chức này được thành lập tại Đức năm 1993, cho đến nay đã có 1.200 thành viên và hoạt động tại hơn 100 nước. Transparency International hỗ trợ công tác phòng ngừa tham nhũng, tìm cách phát hiện những điểm yếu trong các nước bị tham nhũng, đưa ra những phương pháp hành động mới và xây dựng những công cụ chống tham nhũng.


Quay về đầu trang