Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Du lịch an toàn – cùng với App của Bộ Ngoại giao Đức

Bài viết

Ứng dụng App của Bộ Ngoại giao Đức
Tên gọi đồng thời là chương trình. Bộ Ngoại giao Đức đã tổng hợp các thông tin cho một chuyến du lịch an toàn và thuận lợi tại nước ngoài dưới dạng phần mềm ứng dụng App.

Ứng dụng App của Bộ Ngoại giao Đức

Tên gọi đồng thời là chương trình. Bộ Ngoại giao Đức đã tổng hợp các thông tin cho một chuyến du lịch an toàn và thuận lợi tại nước ngoài dưới dạng phần mềm ứng dụng App.

Ứng dụng này cung cấp cho các bạn các chỉ dẫn chuẩn bị cho chuyến du lịch của bạn, cho các trường hợp khẩn cấp cũng như địa chỉ liên hệ của các cơ quan ngoại giao của Đức ở nước ngoài hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của nước sở tại ở Đức.
Bên cạnh đó ứng dụng cũng cung cấp các chỉ dẫn chi tiết và cập nhật cho chuyến đi và an ninh tại điểm đến.


Ứng dụng này có thể tìm thấy trong các Store tải miễn phí cho điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android, iPhone và iPad.


Thông tin chi tiết về ứng dụng này có thể xem ở đây:

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang