Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Lễ khánh thành công trình Đài giếng nước khoan tại Trường mẫu giáo Phước Tân Hưng

Bài viết

Vào ngày 16.01.2017, thay mặt Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức Partage Việt Nam, Ông Wilhelm Meyer và Bà Võ Chiêu Hoàng đã tham dự Lễ khánh thành Đài giếng nước khoan tại Trường mẫu giáo Phước Tân Hưng, Tỉnh Long An.

deutsch
Herr Wilhelm Meyer, Frau Vo Chieu Hoang und Vertreter der Provinz Long An vor der Wasseraufbereitungsanlage / Tùy viên Lãnh sự Wilhelm Meyer, Bà Võ Chiêu Hoàng và Đại diện Ban ngành Tỉnh Long An trước hệ thống xử lý nước.© Generalkonsulat

Lễ khánh thành Đài giếng nước khoan còn có sự tham dự của Đại diện Ủy ban Nhân dân Tỉnh Long An, Liên hiệp Hội hữu nghị và Phòng giáo dục Tỉnh Long An.

Tổng Lãnh sự quán Đức đã tài trợ cho dự án này từ nguồn kinh phí của mình và qua đó đã góp phần quan trọng tạo điều kiện cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn nước sạch. Kể từ nay, Giáo viên cũng như Học sinh của Trường mẫu giáo Phước Tân Hưng sẽ vui mừng mỗi ngày vì có nguồn nước sạch để phục vụ sinh hoạt. Hệ thống xử lý nước sẽ được mở rộng và cung cấp nước sạch cho các hộ dân tại địa phương.

Từ nhiều năm nay, Tổng Lãnh sự quán Công hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác thành công với nhiều Tổ chức địa phương và tài trợ chi phí cho nhiều dự án khác nhau trong khu vực.

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang