Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Quĩ các dự án nhỏ của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Logo EZ

Logo EZ, © BMZ

11.09.2020 - Bài viết

Đại sứ quán Đức có thể hỗ trợ các dự án nhỏ mà các dự án này nhằm cải thiện điều kiện sống của người nghèo và rất nghèo cũng như các tầng lớp người dân có cuộc sống khó khăn.

Hoặc các dự án hỗ trợ bình đẳng giới. Quĩ các dự án nhỏ sẽ cung cấp khoản kinh phí trực tiếp để giảm nghèo tại Việt Nam và nhằm „giúp đỡ để tự vượt qua khó khăn“

Các dự án được hỗ trợ khi:

  • dự án hỗ trợ sự phát triển kinh tế và xã hội tại Việt Nam
  • bên xin tài trợ là tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, các nhóm hỗ trợ, tổ chức nhà thờ hay các tổ chức được công nhận khác (các cá nhân hay doanh nghiệp không là đối tượng được hỗ trợ dự án)
  • được sự đồng thuận của chính quyền địa phương về việc triển khai dự án
  • dự án thực hiện và kết thúc trong vòng năm tài chính (từ tháng 1 đến  tháng 12)
  • bên xin tài trợ phải đóng góp vào dự án (vật tư, tài chính hay công lao động)
  • kinh phí xin tài trợ trong khoảng từ 4.000 đến 12.000 Euro (được tính theo VND, tùy theo tỷ giá); trong trường hợp đặc biệt có thể hỗ trợ tại chính lên tới 25.000 Euro.

Những dự án không được hỗ trợ:

  • mua sắm hàng hóa tiêu dùng (như thức ăn, thuốc men vv..)
  • dự án đã bắt đầu thực hiện
  • dự án với những khoản chi thường xuyên như chi trả lương, ăn uống, chi phí văn phòng, đi lại
  • hỗ trợ lương thực phẩm, hỗ trợ nhân đạo

Với tiêu đề „Dự án nhỏ“, đơn xin tài trợ xin gửi về địa chỉ sau vào bất kể thời điểm nào trong năm:

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, 29 Trần Phú – Ba Đình, Hà nội – Việt Nam

hoặc e-mail wz-10@hano.diplo.de

Đề nghị điền đơn xin tài trợ theo mẫu và gửi kèm kế hoạch tài chính cụ thể bằng tiền Việt cùng với báo giá cho những khoản dự toán mua sắm.

Các nội dung tiếp theo

Quay về đầu trang