Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Các quy định về thị thực nhập cảnh vào Đức đối với người nộp đơn tại Việt Nam

Thị thực và nhập cảnh vào Đức