Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Bao giờ phải đặt đơn xin cấp thị thực?

Desk calendar with pen

Making an appointment, © colourbox.de

Bài viết

Đề nghị Quý vị nộp đơn xin thị thực sớm nhất có thể!
90 ngày trước ngày dự kiến lên đường đã có thể nộp đơn xin thị thực.

Đề nghị Quý vị nộp đơn xin thị thực sớm nhất có thể!

90 ngày trước ngày dự kiến lên đường đã có thể nộp đơn xin thị thực.

Tất cả các phòng thị thực đều khuyến cáo nên nộp đơn xin thị thực chậm nhất 3 tuần trước ngày dự kiến bay, sao cho thị thực có thể được cấp ít nhất 1 tuần trước ngày lên đường. Nếu phát hiện sai sót về dữ liệu trong thị thực hoặc về thời hạn của thị thực thì vẫn còn đủ thời gian để sửa lại.

Chú ý: Nhất là trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 thời gian đợi đến khi nộp được đơn có lúc kéo dài nhiều tuần lễ. Vì thế phải sớm đặt lịch hẹn ngày nộp đơn.


Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang