Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Từ chối đơn xin cấp thị thực / Thủ tục khiếu nại

Bài viết

Đơn xin cấp thị thực của Quý vị bị từ chối?
Những giải thích sau đây sẽ giúp Quý vị hiểu rõ hơn về lý do từ chối cấp thị thực trong thư:

Đơn xin cấp thị thực của Quý vị bị từ chối?

Những giải thích sau đây sẽ giúp Quý vị hiểu rõ hơn về lý do từ chối cấp thị thực trong thư

Thư từ chối/ Giải thích

Quý vị có thể đặt đơn mới bất cứ lúc nào

Sau khi đọc những giải thích này Quý vị có thể hiểu rõ hơn quyết định của Đại sứ quán. Quý vị có thể đặt đơn mới kèm giấy tờ đầy đủ, thuyết phục và có khả năng kiểm chứng vào bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ phải nộp lệ phí xử lý hồ sơ mới.

Quý vị có thể khiếu nại quyết định từ chối cấp thị thực. Thủ tục cụ thể Quý vị có thể xem tại đây:

Khiếu nại bằng văn bản

Quý vị hoặc người được ủy quyền có thể khiếu nại bằng văn bản quyết định từ chối cấp thị thực và đề nghị thẩm tra lại đơn xin cấp thị thực.

Đề nghị Quý vị lưu ý các hướng dẫn sau đây:

  • Thời hạn khiếu nại đối với thị thực Schengen là 1 tháng kể từ ngày nhận được thư từ chối.
  • Thời gian giải quyết thông thường là 4 tuần hoặc lâu hơn.
  • Trong đơn khiếu nại đề nghị Quý vị cung cấp mã xử lý hồ sơ (7 số cuối trong mã số ghi trên thư từ chối) và số hộ chiếu của Quý vị.
  • Đề nghị Quý vị cung cấp đầy đủ các thông tin liên hệ, cụ thể là số điện thoại (bao gồm cả mã vùng) hoặc số điện thoại di động, địa chỉ e-mail cũng như mã bưu chính hoặc số fax.
  • Trong đơn Quý vị có thể trình bày (lại) mục đích xin cấp thị thực. Đề nghị nêu rõ các lập luận liên quan đến lý do từ chối. Quý vị có thể nộp bổ sung các giấy tờ mà Quý vị chưa nộp khi đặt đơn. Nếu hồ sơ xin cấp thị thực ban đầu của Quý vị không đầy đủ hoặc đặt phòng khách sạn đã bị hủy thì đề nghị Quý vị không nộp các giấy tờ còn thiếu trong khuôn khổ thư khiếu nại. Trong trường hợp này việc đặt đơn mới sẽ là cách nhanh chóng và hứa hẹn được cấp thị thực hơn.
  • Quý vị có thể giúp rút ngắn thời gian giải quyết khiếu nại nếu chỉ gửi hồ sơ qua một đường duy nhất tới Phòng Thị thực, giúp tránh xử lý chồng chéo vụ việc. Nếu Quý vị đã gửi hồ sơ qua fax thì đề nghị không gửi thêm qua đường bưu điện hoặc e-mail và ngược lại.
  • Sau khi kết thúc quá trình thẩm tra lại, nếu đơn được chấp thuận Quý vị sẽ được liên hệ để thống nhất về lịch cấp thị thực. Trong trường hợp đơn tiếp tục bị từ chối sau quá trình thẩm tra của cơ quan đại diện, Quý vị sẽ nhận được thư giải quyết khiếu nại bằng tiếng Đức thông báo chi tiết về các lý do từ chối cấp thị thực. Để khiếu nại quyết định này Quý vị có thể nộp đơn lên Tòa án Hành chính Berlin.

Lưu ý: Theo số liệu thống kê, trên 95% số vụ khiếu nại là không thành công.

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang