Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Hộ chiếu phổ thông

Bài viết

Hộ chiếu phải đáp ứng những điều kiện sau:

​​​​​​​Hộ chiếu phải đáp ứng những điều kiện sau:

  • về nguyên tắc phải còn hạn ít nhất 3 tháng sau ngày dự kiến xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ của các nước thuộc khu vực Schengen hoặc trong trường hợp đi lại nhiều lần sau ngày dự kiến xuất cảnh cuối cùng ra khỏi lãnh thổ của các nước thuộc khu vực Schengen,
  • phải có ít nhất 2 trang còn trống, có thể cấp thị thực lên trang đó được,
  • không được cấp trước thời điểm nộp đơn hơn 10 năm,
  • phải được ký tên,
  • không bị hư hỏng.

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang