Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Yêu cầu đối với ảnh hộ chiếu

Bài viết

Nộp ảnh mới chụp (không cũ hơn 6 tháng).

  • Nộp ảnh mới chụp (không cũ hơn 6 tháng).
  • Nộp ảnh cỡ 45 mm x 35 mm.
  • Nền ảnh phải mầu trắng.
  • Ảnh phải chụp người trực diện, không đội mũ và mắt không bị che khuất.
  • Nếu chụp ảnh đen trắng, thì phải đủ độ tương phản và ảnh phải được chiếu sáng đầy đủ.

Nếu ảnh cũ hơn 6 tháng hoặc vì lý do khác không dùng được nữa thì hồ sơ sẽ không được xem xét và bị trả lại.

Đường link đến bảng mẫu ảnh của cơ quan in ấn Liên bang


Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang