Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thời gian xét duyệt/ Hỏi kết quả

Bài viết

  • Thời gian xét duyệt cấp một thị thực Schengen là khoảng 10-15 ngày làm việc.
  • Thời gian xét duyệt cấp một thị thực dài hạn trung bình từ 8-12 tuần.

Trong thời gian xét duyệt này về nguyên tắc không trả lời những câu hỏi về kết quả.

Vì không thẩm tra được nhân thân của người gọi điện thoại, nên vì lý do bảo mật dữ lliệu không cung cấp thông tin qua điện thoại về kết quả của đơn xin cấp thị thực đang được xét duyệt.

Phòng thị thực chỉ được phép cung cấp thông tin về quá trình xét duyệt cấp thị thực cho:

- Người xin cấp thị thực hoặc

- Người thứ ba xuất trình giấy ủy quyền đại diện của người xin cấp thị thực.

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang