Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thị thực theo diện „Thẻ Xanh“

IT-Spezialisten bei der Arbeit

IT-Spezialisten bei der Arbeit, © dpa

Bài viết

Đề nghị Quý vị nộp những giấy tờ sau:

Đề nghị Quý vị nộp bản gốc và hai bản photo những giấy tờ sau. Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

  • Lý lịch theo trình tự thời gian liên tục bằng tiếng Đức
  • Chứng minh trình độ v/d bằng Diplome, bảng điểm tổng kết, sổ lao động: Để biết bằng tốt nghiệp trường đại học nước ngoài của Quý vị có tương đương không và trường đại học đó có được công nhận không, Quý vị có thể xem trong ngân hàng dữ liệu ANABIN (Link) - phải xuất trình cả hai bản in từ đó ra. Nếu bằng tốt nghiệp/ trường đại học của Quý vị không có trong ngân hàng dữ liệu, Quý vị phải đề nghị ZAB (Cơ quan trung ương về giáo dục đào tạo nước ngoài) công nhận (Link). Đối với chứng nhận đào tạo nghề thì cơ quan có thẩm quyền công nhận nghề nghiệp của Đức phải xác định được trình độ nghề nghiệp tương đương với một trình độ nghề nghiệp được đào tạo trong nước.
  • Hợp đồng lao động đã ký
    Hợp đồng phải cung cấp thông tin rõ ràng về loại hình và thời gian kéo dài bao lâu của công việc dự kiến, giờ làm việc, địa điểm làm việc và mức lương.
  • Chứng nhận có bảo hiểm y tế đầy đủ trong thời gian làm việc, nếu hợp đồng lao động không nêu rõ là bên sử dụng lao động sẽ đảm nhận việc đó. (Trong một quan hệ lao động phụ thuộc thì thông thường bên sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc theo luật định. Nếu nộp hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng đó phải nêu rõ là cũng đáp ứng cho toàn bộ thời gian lưu trú làm việc tại Đức. Nếu hợp động không nêu rõ điều đó, phải nộp thêm xác nhận bảo hiểm y tế).
  • Chứng nhận có bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực: Phải xuất trình chứng nhận này nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho Quý vị.

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

Các nội dung tiếp theo

Quý vị có thể đặt lịch hẹn thông qua hệ thống đăng ký hẹn của Đại sứ quán cho mục đích xin cấp thị thực hoặc xin chữ ký đóng dấu ủy quyền để mở tài khoản phong tỏa ở đây (Lưu ý: không đặt hẹn sớm quá 12 tuần).

Hệ thống đăng ký hẹn tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Tại đây, Quý vị tìm thấy các thông tin liên quan đến việc đặt hẹn, nếu Quý vị muốn xin cấp thị thực, hộ chiếu Đức hoặc chứng minh thư Đức tại Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hệ thống đăng ký hẹn tại Tổng lãnh sự quán Đức tại Tp. Hồ Chí Minh

Các nội dung liên quan

Quay về đầu trang