Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Các câu hỏi thường gặp

FAQ

Kể từ bây giờ, Cơ quan đại diện Đức không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than do hộ chiếu này không có thông tin về nơi sinh.

Kể từ bây giờ, Cơ quan đại diện Đức không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than do hộ chiếu này không có thông tin về nơi sinh. Vấn đề này hiện đang được các cơ quan có thẩm quyền của Đức phối hợp với các nước Schengen khác xem xét.

Cho đến khi vấn đề được làm rõ, Cơ quan đại diện Đức tại Việt Nam không thể chấp nhận hộ chiếu theo mẫu mới màu xanh tím than trong quá trình xử lý hồ sơ xin thị thực. Nếu tình hình thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị biết. Chúng tôi xin lỗi quý vị về sự bất tiện này!

Các câu hỏi thường gặp:

  • Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến tôi, nếu như tôi có quyển hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than và đã được cấp thị thực trong đó?

Nếu quý vị đã được cấp thị thực, chúng tôi khẩn thiết khuyên quý vị không nên đến Đức. Bởi vì có nguy cơ quý vị sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Chúng tôi sẽ liên lạc riêng với quý vị về việc này.

  • Tôi có thể nộp hồ sơ xin thị thực với hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than không?

Rất tiếc hiện tại quý vị không thể nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh Đức (thị thực loại C hoặc D) với hộ chiếu như vậy. Hồ sơ của quý vị không được tiếp nhận cho đến khi có thông báo khác.

  • Tiếp theo sẽ như thế nào?

Theo quyết định tạm thời của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định nêu trên được áp dụng cho đến khi có thông báo khác. Chúng tôi rất tiếc về sự bất tiện này. Nếu có thông tin mới về vấn đề này, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị biết.

FAQ

Quay về đầu trang