Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thông tin quan trọng cho người có thị thực quốc gia (thị thực dài hạn), nhưng không thể sử dụng thị thực vì lệnh hạn chế nhập cảnh!

EU passport control sign

Passport control, © picture alliance / ZB

05.05.2020 - Bài viết

Chỉ dẫn quan trọng

Trong những trường hợp nhất định, lệnh hạn chế nhập cảnh vào Cộng hòa Liên bang Đức để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 áp dụng đối với công dân nước thứ ba với mục đích nhập cảnh không thực sự cần thiết có thể dẫn tới việc không thể sử dụng thị thực do Đại sứ quán Đức tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh cấp trong thời hạn giá trị của thị thực. Chừng nào được nhập cảnh trở lại, Cơ quan đại diện Đức có ý định sẽ tạo thủ tục nhanh gọn và đơn giản nhất có thể để có thị thực mới cho những người bị ảnh hưởng. Điều kiện cho việc này là chỉ thay đổi ngày đi, còn mục đích nhập cảnh và nơi đến tại Đức không thay đổi. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm thông báo những bước tiếp theo trên trang web ngay khi được nhập cảnh trở lại.

Quay về đầu trang