Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thông tin mới về việc tiếp nhận và xử lý đơn xin cấp thị thực

Achtung

Achtung, © dpa

19.03.2020 - Bài viết

Cho đến khi có thông báo mới, chúng tôi chỉ nhận đơn xin cấp thị thực trong những trường hợp sau:

Chỉ dẫn quan trọng

- Đơn xin cấp thị thực tái nhập cảnh để quay về nơi cư trú tại Đức

- Đơn xin cấp thị thực của những đương đơn có nhiệm vụ hoặc nhu cầu tối cần thiết, bao gồm:

  • Nhân viên y tế, nhà nghiên cứu y tế, nhân viên điều dưỡng (không phải là học viên),
  • Người thường xuyên đi qua lại biên giới, nhân viên vận chuyển hàng hóa và những lĩnh vực cần thiết khác (ví dụ phi hành đoàn),
  • Nhân viên Ngoại giao, nhân viên các tổ chức quốc tế, quân nhân, nhân viên hỗ trợ nhân đạo đang làm nhiệm vụ
  • Khách quá cảnh
  • Hành khách buộc phải quay lại Đức vì lý do gia đình
  • Những người cần được bảo trợ quốc tế hoặc về lại Đức vì những lý do nhân đạo khác

Do ảnh hưởng của lệnh dừng nhập cảnh vào Liên minh Châu Âu đối với công dân nước thứ ba với mục đích nhập cảnh không thực sự cần thiết bắt đầu có hiệu lực trước mắt 30 ngày kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2020, việc xử lý các đơn xin cấp thị thực trước mắt sẽ bị tạm dừng và sẽ được triển khai trở lại ngay khi lệnh hạn chế nhập cảnh bị dỡ bỏ. Quí khách có thể tự rút đơn xin cấp thị thực trước thời hạn không lệ thuộc vào quy định này.

Quay về đầu trang