Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Giấy phép cư trú Đức của tôi có bị hủy nếu tôi ở bên ngoài nước Đức quá lâu?

13.03.2020 - FAQ

Theo điều 51 khoản 1 mục số 7 Luật Cư trú Đức thì giấy phép cư trú Đức sẽ bị hủy nếu người có giấy phép ở bên ngoài nước Đức quá 6 tháng. Theo điều 51 khoản 4 Luật Cư trú Đức, Sở Ngoại kiều có thể cấp giấy phép ngoại lệ cho những trường hợp như vậy để không bị hủy giấy phép cư trú. Liên quan tới việc cấp giấy phép ngoại lệ Quý vị phải liên hệ với Sở Ngoại kiều nơi cư trú tại Đức để hỏi các thông tin liên quan.

Trong trường hợp giấy phép cư trú đã bị hủy thì Quý vị phải xin cấp thị thực nhập cảnh lại vào Đức. Quý vị có thể xem thông tin chi tiết về thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh lại vào Đức trên trang web của Các cơ quan đại diện Đức (Link)

FAQ

Quay về đầu trang