Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Làm thế nào để tôi có thể khiếu nại về thái độ của của nhân viên lãnh sự quán, của công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài VFS Global hoặc về quy trình nộp hồ sơ xin cấp thị thực?

FAQ

Người xin cấp thị thực Schengen có thể gửi khiếu nại về thái độ của của nhân viên lãnh sự quán, của công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài VFS Global hoặc về quy trình nộp hồ sơ xin cấp thị thực qua mục liên hệ trên website của Cơ quan đại diện Đức. Để thực hiện việc này, Quý vị vui lòng chọn chủ đề "Khiếu nại về thủ tục cấp thị thực Schengen" trong mẫu liên hệ. Xin lưu ý rằng Quý vị chỉ có thể gửi khiếu nại bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh, chúng tôi không thể xem xét các khiếu nại bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Đức hoặc tiếng Anh. Quý vị vui lòng nhập một trong ba tùy chọn sau vào trường "Tựa đề" trong mục liên hệ [Liên kết đến mục liên hệ]:

a. Khiếu nại về thái độ của nhân viên lãnh sự quán.

b. Khiếu nại về thái độ của công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài VFS Global

c. Khiếu nại về quy trình nộp hồ sơ xin cấp thị thực.

Chúng tôi sẽ xác minh nội dung khiếu nại của Quý vị sau khi nhận được .

Lưu ý quan trọng: Không gửi khiếu nại quyết định từ chối, hủy bỏ hoặc thu hồi thị thực, đặc biệt là đơn đề nghị xét lại hồ sơ qua mục liên hệ này .

Khiếu nại về thủ tục cấp thị thực Schengen tại Đsq Đức Hà Nội

Khiếu nại về thủ tục cấp thị thực Schengen tại TLSQ Đức Tp. HCMS

FAQ

Quay về đầu trang