Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Cơ quan đại diện xử lý những dữ liệu nào khi tôi xin cấp thị thực?

FAQ

Thông tin hướng dẫn về việc bảo vệ dữ liệu và thông tin chi tiết về việc xử lý và thu thập dữ liệu trong khuôn khổ xin cấp thị thực có thể tìm thấy trong các bản hướng dẫn dưới đây:

Bản tiếng Đức

Bản tiếng Việt

FAQ

Quay về đầu trang