Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Tôi có thể liên hệ với phòng thị thực không?

FAQ

Nếu Quý vị có những câu hỏi, mà dựa trên những thông tin nêu trên không tự giải đáp được, Quý vị có thể gửi E-Mail cho chúng tôi.

Mẫu tờ liên hệ:

Với phòng thị thực tại Đại sứ quán Đức Hà Nội

Với phòng thị thực TLSQ Đức tại Tp. Hồ Chí Minh

FAQ

Quay về đầu trang