Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Tôi có thể làm gì, nếu đơn xin cấp thị thực bị từ chối?

FAQ

Quý vị hoặc một người được Quý vị ủy quyền bằng văn bản có thể khiếu nại bằng văn bản quyết định từ chối cấp thị thực và đề nghị thẩm tra lại đơn xin cấp thị thực của Quý vị. Ngoài ra Quý vị cũng có thể khởi kiện tại Tòa án Hành chính Berlin.

Quý vị có thể xem thông tin chi tiết tại phần giải thích về thủ tục khiếu nại trong quyết định từ chối.

FAQ

Quay về đầu trang