Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Tôi có thể làm gì, nếu đơn xin cấp thị thực bị từ chối?

FAQ
  1.  Quý vị hoặc một người được Quý vị ủy quyền bằng văn bản có thể khiếu nại bằng văn bản quyết định từ chối cấp thị thực và đề nghị thẩm tra lại đơn xin cấp thị thực của Quý vị.
  2. Những lưu ý về quy trình khiếu nại: Link
  3. Để hiểu rõ hơn việc bị từ chối, Quý vị có thể xem giải thích ở đây về những lý do từ chối trong thông báo gửi tới Quý vị: Link

FAQ

Quay về đầu trang