Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Còn cần phải biết điều gì nữa?

FAQ

Các cơ quan đại diện khuyên Quý vị không nên sử dụng dịch vụ dịch thuật và dịch vụ bảo hiểm du lịch của „những kẻ môi giới lượn lờ“ trước cửa Đại sứ quán. Những dịch vụ này vừa không được cơ quan đại diện cho phép, vừa đòi hỏi giá không đúng mức.

Đề nghị Quý vị lưu ý là ngay cả khi nộp hồ sơ đầy đủ cũng không có quyền đòi hỏi phải được cấp thị thực. Việc cấp thị thực phụ thuộc vào kết quả thẩm tra theo quy định của Luật ngoại kiều của tất cả các cơ quan liên quan. Trong từng trường hợp chúng tôi có thể cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để đưa ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị. Quyết định về việc cấp thị thực do cán bộ phòng thị thực đưa ra. Các bên thứ ba (v/d như đại lý bảo hiểm, nhân viên bảo vệ .v.v.v.) không thể tác động lên việc cấp thị thực.

Những thông tin khác về quy trình xin cấp thị thực: https://www.auswaertiges-amt.de/en/Newsroom/faq/-/606848

FAQ

Quay về đầu trang